בית כנסת החורבה צילום אביגיל הופמן

אגרות הפקידים והאמרכלים מאמשטרדם - פנקסי הפקוא"מ

הארגון הוקם בשנת תק"ע ( 1809) ביזמת יהודים הולנדיים ובראשם ר' צבי הירש לעהרן, בנקאי עשיר, במטרה לרכז את גביית כספי התמיכה ביהודי ארץ-ישראל במערב אירופה. הארגון פעל -בעיקר- לאורך כל המאה התשע-עשרה, בדרך מודרנית ויעילה שהביאה להגברה ניכרת של איסוף הכספים לטובת יהודי ארץ-ישראל.
ארגון הפקוא"מ שמר בקפדנות על כל התיעוד שקיבל והעתקי המכתבים ששלח לאלפי מכותבים, ביניהם גם לבתי מלוכה , ממשלות, שגרירים וקונסולים שהיה להם עניין וקשר עם ארץ-ישראל.
חלק מהארכיון , הכולל 15 פנקסים גדולים ובהם אלפי העתקי אגרות מן השנים 1870-1826 [חוץ מהכרך הראשון לשנים 1825-1809] נתגלה באמסטרדם לאחר מלחמת העולם השניה, ומצוי היום בספריית יד יצחק בן-צבי בירושלים. אוסף זה מהווה את המקור ההיסטורי החשוב ביותר לחקר תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל במאה התשע-עשרה.

 כעת מוצגים באתר פנקסים 16- 2. 

אנא שימו לב: רצוי לקרוא את דפי  ההסבר (מצ"ב) לפני העיון בפנקסים
 

הסברים עיוניים וטכניים בנושא פנקסי הפקוא"מ

פנקס פקוא"מ מספר שתיים

פנקס פקוא"מ מספר שלוש

פנקס פקוא"מ מספר ארבע

פנקס פקוא"מ מספר חמש

פנקס פקוא"מ מספר שש

פנקס פקוא"מ מספר שבע

פנקס פקוא"מ מספר שמונה

פנקס פקוא"מ מספר תשע

פנקס פקוא"מ מספר עשר

פנקס פקוא"מ מספר אחת עשרה

פנקס פקוא"מ מספר שתים עשרה

פנקס פקוא"מ מספר שלוש עשרה

פנקס פקוא"מ מספר ארבע עשרה

פנקס פקוא"מ מספר חמש עשרה

פנקס פקוא"מ מספר שש עשרה