פרסים ,מלגות וקול קורא

שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי ואיש שלום תשע"ט

נימוקי השופטים להענקת פרס לורך- תשע"ט

סדנת מחקר תשע"ט : היסטוריה חברתית של ארץ ישראל 1882-1948

קול קורא- זכרונות ארץ ישראל- סדנת מחקר

קול קורא לכנס - 70 שנה זה רק תרוץ...

קול קורא - פרסים לספרים חדשים לשנת תשע"ט

פרס יצחק בן-צבי בחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה
פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן
פרס מרדכי איש-שלום
פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך

תקנון פרסי יד יצחק בן צבי

פרס בחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה ופרס בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן ע"ש יצחק בן-צבי

תקנון פרס ע"ש מרדכי איש שלום

תקנון פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך

טופס מלגת רחל ינאית תשע"ט

טופס פרס יובילר תשע"ט