פרסים ,מלגות וקול קורא

מועמדים לפרס "עת-מול" לשנת תש"ף

מערכת עת-מול מעניקה פרס שנתי לאדם או גוף העוסק בהנחלה של תולדות ארץ ישראל ועם ישראל לציבור הרחב

פרס על מפעל חיים ע"ש יצחק בן-צבי

קול קורא - פרסים לספרים חדשים לשנת תש"ף

פרס יצחק בן-צבי בחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה
פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן
פרס מרדכי איש-שלום
פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך

תקנון פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך

תקנון פרס ע"ש מרדכי איש שלום

תקנון פרסי יד יצחק בן צבי

פרס בחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה ופרס בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן ע"ש יצחק בן-צבי

שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי ואיש שלום תשע"ט

נימוקי השופטים להענקת פרס לורך- תשע"ט

סדנת מחקר תשע"ט : היסטוריה חברתית של ארץ ישראל 1882-1948

קול קורא- זכרונות ארץ ישראל- סדנת מחקר

קול קורא לכנס - 70 שנה זה רק תרוץ...

טופס מלגת רחל ינאית תשע"ט

טופס פרס יובילר תשע"ט