פרסים ,מלגות וקול קורא

קול קורא למשלוח בקשות לתמיכה במחקר תשע"ח - 2019

1/02/2019

פרסים ע"ש מארק ולובה יובילר לשנת תשע"ט

קול קורא למלגת פוסט דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר א"י ויישובה לשנת תש"פ- תשפ"א

מלגה על שם רחל ינאית בן-צבי לשנת תשע"ט

קול קורא לסדנת דוקטורנטים לשנת תש"פ

טופס מועמדות לסדנת דוקטורנטים תש"פ

טופס למלגת פוסט דוקטורט תש"פ- תשפ"א

סדנת מחקר תשע"ט : היסטוריה חברתית של ארץ ישראל 1882-1948

קול קורא- זכרונות ארץ ישראל- סדנת מחקר

קול קורא - פרסים לספרים חדשים לשנת תשע"ט

פרס יצחק בן-צבי בחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה
פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן
פרס מרדכי איש-שלום
פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך

תקנון פרסי יד יצחק בן צבי

פרס בחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה ופרס בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן ע"ש יצחק בן-צבי

תקנון פרס ע"ש מרדכי איש שלום

תקנון פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך

טופס מלגת רחל ינאית תשע"ט

טופס פרס יובילר תשע"ט

הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי