הר הבית צילום מאוסף משפחת הבר הר הבית צילום מוטי בן ארי קבר רחל צילום אוסף יואל אמיר בית לחם צילום מאוסף יואל אמיר חצר הראשונים דגניה צילום מוטי בן ארי סירה על ים כינרת צילום מאוסף משפחת בונפיס בארות יצחק הישנה צילום מוטי בן ארי תל יוסף צילום אוסף משפחת שחורי

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

אודות המכון לחקר ארץ ישראל

מיזמי מחקר

פעילויות המכון

אירועים שהתקיימו במכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

פרסומים

כתבי עת של המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

פרסים, מלגות מחקר, וקולות קוראים

בכל שנה מחלק המכון פרסים ומלגות מחקר בתחום חקר ארץ ישראל ויישובה.

המרכז המשותף ליד בן-צבי והאוניברסיטה העברית

תוכניות לימודים

היחידה לתכניות לימודים מוציאה לאור ספרי לימוד לתלמידי יסודי, חטיבות הביניים ותיכון

ערוץ הוידיאו וחומר מצולם של המכון לחקר ארץ ישראל

דיגיטצית ספרים

תמונות מפעילויות המכון

תעלומת התצלומים ממנזר נוטרדאם