לוח אירועים

17/01/2019
האירוע מידע נוסף

חידת חמיצר בנושא קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן - תשע"ט

חידוש בחקר קיסריה: היצירה הספרותית והמחקר הארכיאולוגי

מיקום מכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית , הר הצופים, ירושלים (חדר 302)
Bookmark and Share