לוח אירועים

10/01/2019
האירוע מידע נוסף

חידת חמיצר בנושא קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן - תשע"ט

קצר וקולע: נוסח ירושלים

בסיור זה נתחקה אחר סיפוריהם של אחדים מבתי הכנסת הקטנים המצטופפים בסמטאות שבין מקור ברוך למחנה יהודה,
ואוצרים בתוכם את סיפורי העדות שעבורן נוסדו, לפני כמאה שנה: גורג'ים, מונסטירים, בולגרים, בבלים ועוד.
מסלול כיכר הדוידקה, שכונת מקור ברוך, מחנה יהודה
שעות הסיור 18:30-15:30
מדריך ד"ר ראובן גפני
נא להגיע בלבוש צנוע (חולצות עם שרוולים, מכנסיים ארוכים) | הסיור מותאם לתנאי גשם
Bookmark and Share