פרסים מענקים קולות קוראים ומלגות מחקר

 

מלגות מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל לשנת תשפ"א

מטעם מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל

יש להגיש את ההצעות עד ליום 18/6/2020
18/06/2020