פרסים מענקים קולות קוראים ומלגות מחקר

 

קול קורא - פרסים לספרים חדשים לשנת תש"ף

פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן
פרס מרדכי איש-שלום
פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך