הרים סביב: הרי ירושלים וקדושתם לשלוש הדתות

יו"ר: אורה לימור
אייל בן-אליהו הר הזיתים: ההר שבין שמיים לארץ ובין יהודים, נוצרים ומוסלמים (ע)
אלחנן ריינר "המקום אשר היה שם ארון האלוהים": הר ציון בדרך למקדש (ע)
יצחק רייטר הר הבית/אל-אקצא: קדושה, פולחן ופוליטיקה (ע)

לעיון בתכני כנס ימי ירושלים תשעד, נא ללחוץ כאן

הר הזיתים: ההר שבין שמיים לארץ ובין יהודים, נוצרים ומוסלמים
אייל בן-אליהו
האוניברסיטה העברית בירושלים
מעמדו הייחודי של הר הזיתים נובע מגובהו היחסי על פני סביבתו, התצפית ממנו על העיר והר הבית, ומיקומו בין המדבר שממזרח לו לארץ הנושבת שממערב.
כבר במקרא משתקף ההר כמקום תפילה וכמקום שאליו גולה "כבוד ה'" ערב החורבן ושממנו ישוב באחרית הימים. אפיונו של ההר כמקום שאליו יגיע הגואל מבוסס על נבואת זכריה ומצוי כבר בספרות מימי הבית השני. ספרות החכמים אף מתארת מציאות לפיה נערכה על ההר חלק מעבודת המקדש.
במסורת הנוצרית היה הר הזיתים למקום שממנו עלה ישו למרום וממנו הוא ישוב באחרית הימים. לעומת זאת, מן הספרות היהודית בת התקופה לסוגותיה משתקפת חוסר השלמה ודחייה של הנוכחות הנוצרית בהר הזיתים, שלוותה בהדרתם של היהודים ובהשפלתם. על רקע התנגדות זו מתפרשות כמה מִמרות בספרות החכמים השוללות מן ההר את זהותו במקום המחבר ארץ לשמיים.
עם הכיבוש המוסלמי וטשטוש זהותו הנוצרית, חזר ההר להיות מוקד לפעילות יהודית. מעמדו המיוחד של ההר בתקופה המוסלמית הוא תולדה של מקומו של ההר במורשת המקראית, תוך ביטול הריחוק של היהודים מההר והמסורות הקשורות לו, כפי שעולה מספרות החכמים.

The Mount of Olives: The Mountain between Heaven and Earth, between Jews, Christians, and Muslims
Eyal Ben-Eliyahu
Hebrew University of Jerusalem
The Mount of Olivesgained a unique status owing to its relative height above its surroundings, the view of Jerusalem and the Temple Mountseen from it,and its location between the desert to the east and the city and beyond to its west.
In the Bible, the Mount signifies a place of worship, where the "glory of the Lord" was exiled before the destruction of the Temple, and from where it will returnat the end of the days, based on the prophecy of Zechariah. This motif is also found in the literature of the Second Temple period.
In the Christian tradition, the Mount of Olives is the place of Jesus’ ascension and where Jesus will reappearat the end of days. In contrast,various Jewish literary works rejectthe  presence of Christians on the Mount of Olivesas well as the accompanying ostracism and disdain of Jews; for this reason Jewish literature often refutesthe biblical tradition that the Mount of Olives "separated" heaven from earth.
The special status of the mountain in the Muslim period is a result of its status in the Bible and in the Second Temple period. With the Muslim conquest and the blurring of the Christian identity of the Mount of Olives, the site once again became a focus of Jewish activity.

 

"המקום אשר היה שם ארון האלוהים"
הר ציון:אהל בדרך למקדש
אלחנן ריינר
אוניברסיטת תל אביב
ההרצאה תעסוק במסורת אחת המופיעה בספרות העברית למן שלהי המאה השלוש-עשרה. מסורת זו מצביעה על "היכל דוד", הוא "האהל אשר נטה לו [= לארון הברית]  דוד" (שמואל ב' ו, יז) ואשר שם חנה משהביאוֹ דוד מבית עובד אדום הגתי, עד שעבר למקומו במקדש שלמה. מסורת זו,המופיעה, כאמור, לראשונה בספרות העברית אחרי התקופה הצלבנית, חוזרת בעקשנות שוב ושוב במאות הארבע-עשרה והחמש-עשרה הן במקורות עבריים, הן במקורות נוצריים, לטיניים בעיקר, המייחסים אותה ליהודים, ונעלמת.
בהרצאה אציע כי,למרות הופעתה המאוחרת, מדובר במסורת ירושלמית קדומה, אחת מתוך כמה, המזהה בהר ציון מקומות בעלי אופי מקדשי המיוחסים לדוד ולזמנו. אשר על כן אציע לראות בהר ציון מתחם מקודש קדום, שתוכנו העיקרי הוא בהיותו פְּרוֹטוֹ-מקדש, מקדש שלפני המקדש, מקדש שעלה במחשבה לעומת מקדש שלמה הבנוי.בהרצאה אבחן את מעמדו של מקום קדוש שכזה בעידן בתר-חורבני, במרחב שמקדש לגביו הוא זיכרון או אידאה.
 

“The Dwelling Place of God’s Tabernacle”
Mount Zion: A Tent on the Way to (Becoming) a Temple
Elhanan Reiner
Tel Aviv University
My lecture will discuss a tradition that first appeared in 13th-century Hebrew literature. It speaks of “David’s temple,” “the tent which David had pitched for it [= the Ark of the Covenant]” (2 Samuel 6:17) and where he camped when he brought it from Obed-Edom the Gittite’s house to the City of David, until it was placed in Solomon’s Temple. This tradition, which, as noted, first appears in Hebrew literature after the Crusader period, persistently reappears in the 14th and 15th centuries in Hebrew as well as Christian, especially Latin, sources, which attributed the tradition to the Jews, and thereafter disappears.
 I will suggest that, despite its late appearance, this is one of several early Jewish traditions that identify Mount Zion having a temple-like character that are attributed to David and his era. I will further suggest that Mount Zion should be viewed as an early holy precinct whose quintessence lies in its being a proto-temple, a temple before the Temple, a temple that emerged in thought rather than Solomon’s built Temple. I will examine the status of such a holy place in the post- Destruction era, at a time when the Temple itself was but a memory or idea.


הר הבית/אל-אקצא: קדושה, פולחן ופוליטיקה
יצחק רייטר
המכללה האקדמית אשקלון
הרצאתי תעסוק בשינויים שעבר אתר הקדושה הר הבית/אל-אקצא בתקופה שאחרי 1967, בהשוואה לְמה שהיה לפני השלטון הישראלי במזרח ירושלים. השאלה המרכזית בהרצאתי תהיה: כיצד השפיעה הפוליטיקה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני על מעמדו של האתר? אתמקד בתהליכים הבאים:
• שינויים בשם המקום בקרב המוסלמים, כאשר השם אל-חרם אל-שריף מוחלף בשם אל-אקצא לכלל המתחם
• שינויים במרחב הקדושה, כאשר מבחינת המוסלמים המעטפת של האתר מקיפה גם את אזור הכותל המערבי, אזור החפירות עד עיר דוד והתייחסות לאתר זה בהרחבה כמסמל את קדושת ירושלים
• כתיבה מחדש של היסטוריה נרטיבית של המקום
• הכחשת הזיקה של הצד האחר לאתר הקדוש באופן היסטורי ותיאולוגי
• שדרוג מעמדו הדתי של אתר אל-אקצא בעולם המוסלמי, ונטייה של גורמים יהודיים לאומיים לחדש את העלייה והביקור בהר הבית
• מעורבות גוברת של שחקנים פוליטיים ודתיים ושל גורמים מחוץ לתחומי ארץ ישראל באתר זה
• בנייה, פיתוח ותפקיד הארכאולוגיה בסכסוך
• המאבק על תיירות להר הבית מהארץ ומהעולם המוסלמי
• המסע התקשורתי "אל-אקצא בסכנה" בראשותו של רא'יד צלאח המכונה "שיח' אל-אקצא"
• שינויים תפקודיים וטקסיים הבאים לידי ביטוי בחתונות אסלאמיות, בתפילת יהודים חרישית, בהגברת הביקורים והנוכחות באתר, בקבורה ובהצבת אנדרטאות
• מאבקים עכשוויים – גשר המוגרבים
ולבסוף, אדוּן בשאלה האם המחלוקת על עתיד הר-הבית/אל-אקצא היא אמנם חסם לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני.


 

 • The Temple Mount/Al-Aqsa: Holiness, Ritual, and Politics
  Yitzhak Reiter
  Ashkelon Academic College
  My paper deals with the dramatic transformation the Temple Mount/Al-Aqsa shrine underwent in the period since 1967 in comparison to the pre-Israeli control of East Jerusalem. My major question is: How did the politics of the Israeli-Palestinian conflict impact on the status of the site for both Jews and Muslims? I will discuss the following processes:s 
   
  * Changing the Muslim name of the site from Al-Haram Al-Sharif to Al-Aqsa for the entire compound
  * Changing the scope of the Muslims’ sacred space by referring to the area surrounding the Western Wall and the archaeological sites down to the City of David, and relating to Jerusalem/Al-Quds in its entirety as a symbol of holiness
  * Rewriting the history of the site
  * The process of denying the historical and theological attachment of the other to the sacred compound
  * Elevating the religious status of the site in the Muslim world while Jewish nationalists increase theirvisits to the Temple Mount compound
  * The growing role of religious and political players involved in administering various functions of the site, including elements from outside Palestine/Eretz Yisrael
  * New construction activity and physical changes and the role of archaeology in and around the site.
  * The struggle over domestic and worldwide tourist activity to the Temple Mount/Al-Aqsa compound
  * The "Al-Aqsa in Danger Campaign" led by Raed Salah, also known as "Sheikh Al-Aqsa."
  * Functional and ritual changes, such as Islamic wedding ceremonies, Jewish silent prayers, the increased number of visitors and overall presence at the site, burial, and the establishment of memorial monuments
  * Current disputes – the Mughrabi Ramp/Bridge

Finally, I will deal with the question whether the controversy over the future of the Temple Mount/Al-Aqsa indeed poses a barrier for achieving a solution to the Israeli-Palestinian conflict.

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
תקצירי המושבים הנוספים
העת העתיקה א' בית ראשון ובית שני
העת העתיקה ב': התקופה הרומית-ביזנטית
אקולוגיה ומים
התרבות בירושלים לדורותיה
חידושים בארכאולוגיה של ירושלים לפני תקופת המקרא ובמהלכה
מירושלים לאליה קפיטולינה – חורבן והתחדשות
ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה
ירושלים מימי האיובים ועד העות'מאנים
ירושלים: סמל ודימוי
ארכאולוגיה ופוליטיקה - ההתפתחויות המדיניות בארץ ישראל בעת החדשה (1799–1948)