ארכאולוגיה ופוליטיקה - ההתפתחויות המדיניות בארץ ישראל בעת החדשה (1799–1948)

יו"ר: יהושע בן-אריה
חיים גורן וריכב רובין : שלבים ראשונים בחשיפתה של ירושלים: הערות והארות לתולדות הארכיאולוגיה של ירושלים במאה ה-19 (ע)
ג'ון זליגמן : ארכאולוגיה בירושלים בתקופת המנדט הבריטי (ע)

לעיון בתכני כנס ימי ירושלים תשעד, נא ללחוץ כאן

לתולדות הארכיאולוגיה של ירושלים במאה ה-19
חיים גורן, מכללת תל-חי
 ריכב (בוני) רובין, האוניברסיטה העברית בירושלים
"ירושלים לבדה", כך נכתב בסעיף הראשון של פּרוספּקטוס שפרסמה ה-Palestine Exploration Fund עם ייסודה ב-1865, "יכולה לספק שדה [מחקר] מספיק בנושא זה [הארכאולוגיה]. [שכן] מה שנמצא מעל לפני הקרקע יהיה מוכר במידה מספקת כאשר הסקר הנוכחי [של וילסון] יושלם; אבל עד כה כמעט שלא התגלה דבר על [המצוי] מתחת לפני השטח". את ראשית המחקר הארכאולוגי על ירושלים במאה ה-19  יש לבחון בתוך כמה מסגרות רחבות יותר, שרובן מוכרות וידועות. ההרצאה לא מכוונת להציג חידושים מרעישים למי שעניינו הארכאולוגיה של ירושלים, אלא מנסה לשרטט את ההקשרים העיקריים שבאמצעותם מן הראוי להתבונן במחקר הארכאולוגי ובתולדותיו. הסקירה תציג את  הארגונים המדעיים ואנשיהם, את החוקרים שהרימו את התרומות הראשונות, המוקדמות, למחקרה הארכאולוגי של העיר, את תחומי מחקריהם ואת תרומותיהם המרכזיות.

First Stages in the Unveiling of Jerusalem: Some Comments on the History of the Archaeology of Jerusalem in the 19th Century
Haim Goren, Tel-Hai College
Rehav (Buni) Rubin, Hebrew University of Jerusalem

Jerusalem alone,” so wrote the founders of the Palestine Exploration Fund in 1865 in the first paragraph of their prospectus, “would furnish an ample field in this department [archaeology]. What is above ground will be accurately known when the present [Wilson's] survey is completed; but below the surface hardly anything has yet been discovered.” The beginnings of the archaeological survey of Jerusalem must be considered and studied within some wider contexts, most of which are well known. This presentation does not aim to describe sensational innovations for those interested in Jerusalem's archaeology, but tries to outline the main contexts within which archaeological research and its history must be studied. It will survey the academic organizations and their representatives, the pioneering scholars who made the first early contributions to the archaeological study of Jerusalem, their fields of research and their major contributions.ארכאולוגיה בירושלים בתקופת המנדט הבריטי
ג'ון זליגמן
רשות העתיקות
לאחר הכיבוש הבריטי של פלסטינה-א"י מן השלטון העות'מאני, חבר הלאומים (League of Nations) העניק מנדט לממשלת בריטניה לשלוט על הטרטוריה בשנת 1922. ראשית העבודות הארכאולוגיות בארץ ישראל בכלל, ובירושלים בפרט, מתועדת במחקרים החלוציים מהמאה ה-19, כאשר מניעם היה היתוך עוצמתי של דת, פוליטיקה ומדע, היבטים שאפיינו את עבודתם של חוקרים רבים מהמעצמות באירופה ובאמריקה בתקופה זו. במהלך התקופה החדשה של המנדט, השינויים הארגוניים במבנה של הניהול הארכאולוגי, הכניסה ההדרגתית של גופים חדשים לחקר הארכאולוגיה של העיר והמעבר למחקר מדעי מודרני המשוחרר ממגבלות דתיות הביאו לשינוי דרמטי בחקר העבר של ירושלים.
ניתן לחלק את אלה שפעלו בחפירה ובמחקר של העיר לשלוש קבוצות: מוסדות המחקר הזרים המאורגנים בבתי הספר הארכאולוגיים של הבריטים, הצרפתים, הגרמנים, האמריקאים והכנסייה; מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט של פלסטינה-א"י, והארגונים הארכאולוגיים המתהווים של היישוב.
במהלך שנות המנדט הבריטי, הארכאולוגיה של ירושלים התנהלה תחת  המאמצים להקמה ובהמשך העבודה של מחלקת העתיקות המנדטורית. המחלקה נוהלה אמנם על ידי ארכאולוגים בריטים, אך במהרה היא הפכה למוסד מחקר תוסס, בה אומנו ארכאולוגים יהודים וערבים רבים במתודולוגיה ארכאולוגית מודרנית. אלה ניהלו את רוב החפירות בירושלים בתקופת המנדט, ורבים מהם המשיכו בעבודתם גם לאחר פעולות האיבה של 1948. בתקופה זו, בתי הספר הזרים, שהיו כה דומיננטיים במחקר הארכאולוגי של העיר לפני מלחמת העולם הראשונה, ריכזו את פעילותם בחפירות בעיקר מחוץ לירושלים. בעוד שנערך מחקר חשוב בירושלים על ידי בית הספר הבריטי וה-Ecole Biblique  בשנות השלטון הבריטי, עבודתם הייתה מוגבלת בהיקפה. בתי הספר בעיר המשיכו במפעלם הארכאולוגי במהלך תשע-עשרה השנים תחת השלטון הירדני. לעומת זאת, חוקרים יהודים חדשים של החברה העברית לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה והאוניברסיטה העברית ניהלו כמה מחפירותיהם הראשונות בירושלים בתקופת המנדט, עבודה שהתחדשה בעיר בקנה מידה מרשים לאחר מלחמת ששת הימים.

 

Archaeology in Jerusalem during the British Mandate of Palestine
Jon Seligman
Israel Antiquities Authority
After Ottoman rule, and following the British occupation of Palestine,  the League of Nations granted Mandatory rule in the countryin 1922, establishing British control for  thirty-one years.  The origin of archaeological work in Palestine in general, and in Jerusalem in particular, must be sought in the pioneering studies from the Ottoman period, motivated by a potent fusion of religion, politics, and science that dominated the work of many scholars of the European and American powers in the 19th century.  In this new period, the organizational changes in the structure of archaeological management, the gradual entry of new players into the study of the city’s archaeology, and the move away from religious justification to modern scientific enquiry proved to be revolutionary.
The groups active in the excavation and research of the city can be divided into three: the foreign research institutions of the British, French, German, American, and ecclesiastical schools of archaeology; the statutory Department of Antiquities of the Mandatory government of Palestine; and the nascent archaeological organizations of the Yishuv.
Over the years of the British Mandate, the archaeology of Jerusalem was dominated by the establishment and work of the Department of Antiquities. Although led by British archaeologists, the Department became a fertile training ground for Jewish and Arab archaeologists, many of whom would continue their work after the hostilities of 1948. In the interim, the foreign schools that had been the fathers of modern scholarship in the city prior to WWI, chose to concentrate their excavation activities outside the city. While important research was conducted by the British School and the Ecole Biblique in Jerusalem during the years of British rule, it was limited in scope. Excavation by the schools in the city would resume in earnest, during the 19 years of Jordanian rule. By contrast, the emerging Jewish scholars of the Jewish Palestine Exploration Society and the Hebrew University conducted some of their first excavations in Jerusalem in the Mandate period, and renewed their work in Jerusalem on a large scale after the Six Day War.


 

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
תקצירי המושבים הנוספים
העת העתיקה א' בית ראשון ובית שני
העת העתיקה ב': התקופה הרומית-ביזנטית
אקולוגיה ומים
התרבות בירושלים לדורותיה
חידושים בארכאולוגיה של ירושלים לפני תקופת המקרא ובמהלכה
מירושלים לאליה קפיטולינה – חורבן והתחדשות
ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה
ירושלים מימי האיובים ועד העות'מאנים
הרים סביב: הרי ירושלים וקדושתם לשלוש הדתות
ירושלים: סמל ודימוי