אתרי מרשתת העוסקים ביהודי תימן ומורשתם

אתר חקר יהדות תימן
האגודה לטיפוח חברה ותרבות מיסודו של עובדיה בן שלום ז"ל
מכון המש"י - הנצחת מורשת שבטי ישראל

אתר יהודה לוי נחום לכתבי יד תימנים
אתר הדורש רישום

אתר ישראל ישעיהו ז"ל

שירת תימן
האגודה לטיפוח חברה ותרבות מיסודו של עובדיה בן שלום,
שבבסיסה ההכרה בחשיבות ההיסטורית והתרבותית
של הבאת אוצרות שירת תימן לכלל הציבור בארץ ובעולם.