הנחיות לעיבוד דוקטורט לספר

 

הנחיות לעיבוד דוקטורט לספר

 

עבודת דוקטורט נועדה בעיקר לאנשי מקצוע אקדמיים בתחומה. עובדה זו עומדת מאחרי אופן הכתיבה שלה שנועד למעשה לקבוצה מצומצמת של חוקרים הבקיאים בתחום. בניגוד לכך מטרתה של הוצאת ספרים היא להנחיל את הידע שבמחקר לקהל רחב ככל האפשר. כדי לממש מטרה זו וכדי שנוכל לשקול פרסום אנו מבקשים ממגיש התיזה לעבדה תוך כדי קיצורים וניסוחים המעבירים רעיונות מורכבים בדרכים פשוטות ועוד .

להלן מספר הנחיות:

 -          המבוא צריך להתייחס בקצרה לשיטת המחקר, למקורותיו ולמבנה הספר. בעבודת הדוקטור יש ציפייה של השופטים לקבלת הסבר  מפורט מה מתכוון המחבר לעשות וכיצד לפני שהדבר מוצג. ואילו הקורא מצפה, באופן טבעי, לכניסה מידית ללב הנושא.

-           יש לשקול ויתור על פרטים המופיעים בעבודה בשפע ולעתים חוזרים על עצמם, החשובים להוכחת התזה, אך אינם חיוניים בספר המיועד לקהל הקוראים.

-           רצוי להקפיד על משפטים קצרים ופשוטים שאינם מציגים מספר רב של רעיונות  ועל פסקאות לא ארוכות.

-           ראוי לקצץ ציטוטים, ובמיוחד ציטוטים קצרים בגוף החיבור המחייבים ציון מראה מקום, ראוי ואפשר בהחלט להשתמש בפרפרזה.

-           הערות שוליים חשובות רצוי להכליל בגוף הטקסט. במידת הצורך יש להשאיר הערות קצרות המתייחסות למקור בלבד (הערות תוגשנה לפי שיטת מדעי הרוח).

          יש לצמצם ככל האפשר את רשימת הקיצורים  הביבליוגרפיים, כך שתכלול פריטים המופיעים יותר מפעם או פעמיים באופן שהרשימה לא תעלה על 20 עמודים.

-           כדאי להשתדל שדברים הנאמרים בספר יעמדו בפני עצמם ולהימנע ככל האפשר מאמירות כגון 'כפי שאמרתי בפרק כך וכך' או בסעיף כך וכך', ולהימנע מהפניות פנמיות לעיל ולהלן בטקסט ובהערות.

-           ראוי להימנע ככל האפשר משימוש בצורת הנפעל (לא 'נאמר/נבדק על ידי פלוני' אלא 'פלוני אמר/בדק'). כמו כן מומלץ להשתמש בנוסח 'לדעתי' במקום 'כותב שורות אלה סבור ש...'

-           סעיפים וסעיפי משנה רבים ומפורטים רצוי לאחד ויש להימנע ממספורם.  את שמות

            הפרקים והסעיפים יש לבדל בגדלי האותיות.

          אם חלו חידושים בשדה המחקר מאז שהסתיימה העבודה, יש לעדכן את הספר.

-           בעיבוד עבודה הכתובה בסגנון טכני ורווּית מונחים מקצועיים ספציפיים, מומלץ ביותר להסביר פנים יותר לקורא :לבאר מונחים ולנקוט סגנון מילולי יותר וטכני פחות.

          מומלץ להשתמש במילים ובמושגים עבריים כתחליף ללועזיים כאשר אלה בנמצא.

-           בספר המיועד לקהל קוראים כללי ראוי להתחיל משפטים בדברים העיקריים של חוקר זה או אחר (לאו דווקא בציטוט ולא בציון שמו). השם יבוא אחרי הדברים.

 -           הספר צריך להיות מגובש מבחינה מבנהו: בצורת הכותרות, בצורת הערות השוליים וכד` ובאחידות הכתיב (לעזר ניתן להשתמש בהנחיות כללי התקנת כתבי יד של גב' טלי אמיר. ראו באתר האינטרנט של יב"צ).

-           הספר ייכתב על פי כללי הכתיב הננקטים ב"יד בן צבי'', המבוססים על כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית.

כתב היד לא יעלה על 350 עמודי מחשב (כ-130,000 מילים) שהם כ-300-250 עמודים בספר מודפס.

יש להגיש את כתב היד מודפס על דפים (רק בצד אחד שלהם) בתוכנת "וורד" בגופן דוד 12, ברווח כפול. כמו כן יש להגיש להוצאה קובץ מחשב של הספר באיימל או\ו ב .CD-על גביהם יש לרשום את שם הכותב ואת תאריך המסירה. כל פרק יופיע בקובץ נפרד וכל כתב היד יהיה ממוספר מתחילתו ועד סופו.

יש למסור כל חומר גרפי (מפות, תצלומים וכד') במצב מוכן לדפוס. על המחבר מוטלת האחריות לקבל רשות לפרסם כל חומר שיש עליו זכויות יוצרים.

 

 

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share