סיורים מחוץ לירושלים

נצא לסיור שכולו חגיגה חקלאית בעקבות שבעת המינים ...
נצא לסיור בעקבות נוף טבעי ונוף אנושי בפאתי ירושלים ...