חנוכה

לילה "באור אחר" באווירה ירושלמית, ...
לאור נצנוצי נרות החנוכה הדולקים בפתחי הבתים נכיר ...
סיור מאיר עיניים בעקבות חנוכיות ומנורות נסתרות ...