עת-מול 230

 "עת-מול" 230
תוכן העניינים:

פתיח
עת-מול של מחר
בית ספרים לעם הספר
/ דב שידורסקי 
וברוב ספרים יהיה הדרת הבית/ דוד בלומברג 
"המייסד האמיתי" של בית הספרים/ חזי עמיאור
ליצור מקדש מעט/ אביעד סטולמן
מזרחן בברלין, "יקה" בירושלים/ חגי בן-שמאי
ממתי יהודים כותבים ספרים?/ אהרן דמסקי למאמר המקוון
מצחפים עקודים, ערשֹים ודלתות/ מיכאל גרינצויג
כבדתיך בהרבות לך ספרים/ אבריאל בר-לבב למאמר המקוון
ספר דרושים בכתיבת ידו של רמד"ל - "אוצר הספרים"/ יוסף אביב"י 
ספריית הברון בין הפטיש למגל/ יוחאי בן-גדליה
עשה לך תיבה לאוצרות עם הספר/ מיכאל יעקובסון
ספריות כל העולם באולם קריאה אחד/ בנימין ריצ'לר
איש עבר וערָב / מילכה לוי-רובין ורחל יוקליס
תווים לדמותה/ אדוין סרוסי למאמר המקוון
טיולים ביבליוגרפיים/ זאב גריס
האספן שהותיר את חתימותיו/ גיל וייסבלאי 
עבודת משוגעים של אספנים/  צבי לשם
הבדידות המטורפת של המשוררת הגדולה/ סטפן ליט
מפה יחידאית בין שני עולמות/ על המפה: ריכב (בוני) רובין למאמר המקוון
בית הספרים בין השיטין/ נירה אילסר
הערת שוליים או כתב אישום?/ יובל ריבלין
בית מדרש ישן בלב ספרייה חדשה/ זאב גריס

עת לפתוח
"ייסוד ספריות והטיפול בהן מצד היחיד והחברה משמשים איפוא קנה-מידה לעדינות צרכיהם הרוחניים ולערוּתה הרוחנית של התקופה [...] ועמדתן של הספריות בתקופות השונות של תרבות העמים תלויה בקרבנות שהקריבו הדורות כדי לאסוף ספרים, לשמרם ולהפיק תועלת מהם, ולא לשם צבירת נכסים רוחניים, אלא מתוך הכרה ברורה שהספריות משמשות בתי-אוצר לרוח האנושית" (אליקים גוטהולד וייל, תש"ד). דבריו של מנהל בית הספרים הלאומי, שנכתבו בתקופה הרת גורל, מתארים היטב את משמעות הקשר המשולש בין אדם, חברה וספר. הספר - המולדת המטלטלת של היהודים, כהגדרת היינריך היינה, ליווה את "עם הספר" במהלך נדודיו, עיצב את תרבותו וסיפק גאווה ונחמה לבעליו ולקוראיו.
הגיליון הנוכחי מוקדש לציון 120 שנה לספרייה הלאומית, שראשיתה בפתיחת ספריית "בני ברית" בקיץ תרנ"ב, 1892. מלכתחילה נתפסה הספרייה בעיני מקימיה כחלק מתהליך שיבת ציון, התחייה הלאומית והתרבותית של עם ישראל בארצו. כשם שהיה יסוד חדשני, אפילו מהפכני, בתפיסה זו כשלעצמה, כך התאפיין כל שלב בתולדות הספרייה מאז ביסוד מהפכני. מובן שמיצוי הסיפור המורכב והמרתק, שעודו נמשך, אינו יכול להיעשות בגיליון יחיד. השתדלנו לכלול מצד אחד כמה סקירות מקיפות, בבחינת מועט המחזיק את המרובה, ומצד אחר לזרוע אור על יחידות ופרשיות ייחודיות לספרייה הלאומית ועל כמה מהאישים שפעולתם חשובה להתפתחותה. מגוון המאמרים הקצרים מאפשר לפרוס בפני הקורא שלל פריטים והיבטים המבליטים את ייחודה של הספרייה בארץ ובעולם, את מקומה המרכזי במפה התרבותית ואת הקשריה הרחבים בתולדות העם. מבין הדפים עולה רוח הספר ועולה ריחו, ריח הידיים שעלעלו בדפים במקומות שונים ובתקופות שונות, עד שנקבצו לירושלים - אל בית אוצָר לאומי ובית יוצר רוחני, כומס עבר וצופן עתיד.
תודתנו לכותבים ולכול המסייעים בהפקת הגיליון, ותודה מיוחדת לאוצרי הספרייה ובראשם ד"ר חזי עמיאור. בפרוס השנה החדשה, נאחל שנה של הנאה ועניין - בין הדפים ומחוצה להם.
שנה טובה, כתיבה פורה וקריאה מהנה,

      ניר אורטל      פרופ' חגי בן שמאי
עורך "עת-מול"     מנהל אקדמי, הספרייה הלאומית

ב"עת-מול" של מחר
בגיליון הבא יראו אור, בין השאר, המאמרים הבאים:
"מסע הרבנים" בעין העיתונות
מערת האריה בבית הקברות
שביתת הנהגים היהודית-ערבית
ספריות ציבוריות במזרח בימי הביניים

הדפסהוסף תגובה
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר