The Holocaust in North Africa - New Aspects (In Hebrew)

 

השואה בצפון אפריקה: היבטים במחקר העכשווי

יום ראשון, י"ד באייר תשע"ב (6 במאי 2012)

האוניברסיטה העברית בירושלים 

 

 מושב ראשון: יהודי אלג'יריה ומרוקו בתקופת וישי

יו"ר ומגיב: פרופ' יפעת וייס, המכון ליהדות זמננו

גב' סיון כהן, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

פליטים יהודים מאירופה במרוקו 1945-1939

ד"ר מרטין שדה, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת חיפה

יחסה של הכנסייה הנוצרית  כלפי החברה היהודית באלג'יריה בתקופת וישי

 

 

מושב שני:  יהדות תוניסיה בתקופת הכיבוש הגרמני

יו"ר ומגיב: ד"ר חיים סעדון

גב' נדין שילי, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

דמותם המורכבת של הגרמנים כפי שעולה מחליפת מכתבים בין עובד כפייה יהודי

בביזרטה לבין בני משפחתו בתוניס , ינואר-אפריל 1943

גב' ליאת כהן, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

חיי היום יום של היחיד במחנות בתוניסיה בתקופת הכיבוש הגרמני לאור עדויות אישיות

 

 מושב שלישי: הקרנת סרטה של קארין אלבו,  שירת הכלות (צרפת 2008)

               שפה: צרפתית, ערבית * תרגום: אנגלית

הסרט עוקב אחר מערכת היחסים הקרובה בין שתי נערות מתבגרות, נור המוסלמית ומרים היהודייה, בתוניסיה בתקופת הכיבוש הגרמני 1943-1942. במארג היחסים משתקפים השפעת הכיבוש הנאצי, התעמולה האנטישמית וחוקי הגזע. התסריט קולח, הדיאלוגים חודרים ללב והמשחק טבעי ומרגש. בסרט באות לידי ביטוי התייחסויות לסוגיות היסטוריות של התקופה כמו תפקוד ההנהגה היהודית, יחסי יהודים ומוסלמים וחיי היום יום של היהודים.

 

PrintTell a friend
Bookmark and Share