תוכניות מחקר

>מעשה רוקם

מחקר העוסק באריזת ספר התורה באירופה ובפזורה הספרדית. מחקר זה מהווה המשך לספרה הקודם של אותה חוקרת “מעשה חושב — התיק לספר תורה ותולדותיו” העוסק באריזת ספר התורה בקהילות המזרח ובקהילות האגן המזרחי של הים התיכון.

החוקרת: פרופ’ ברכה יניב.

 

>יומן מסע של משה קאפשוטו

משה קאפשוטו, בן המאה ה–18, העלה על הכתב את רשמי מסעיו בארצות הים התיכון, וארץ ישראל בכללן. כתב היד נמצא בספריית בודליאנה באוקספורד ועותק מצולם במיקרופילם במכון לתצלומי כתבי יד בבית הספרים הלאומי. ספר המסע מתורגם מאיטלקית לעברית לשם הכנת מהדורה מוערת ומעודכנת. התרגום הסתיים, כעת תידרש עריכה לשונית של התרגום.  

החוקר: מר אריאל ויטרבו.

 

>מהדורה ביקורתית לספר אמונה רמה לר’ אברהם אבן דאוד

נבדקו חילופי הנוסח של תרגום “אמונה רמה” בארבעה מקומות שונים, מתוך כ–17 כתבי יד. זוהו בבירור שלוש משפחות של כתבי יד. הוגה והוקלד כתב היד המוביל, נוסח הבסיס הושווה ל-4 חלופות התרגום המהוות בסיס למיון משפחתי של כתה"י. נכתבת ההקדמה לחיבור שיוגש לפרסום בקיץ.

החוקרות: פרופ’ עמירה ערן וד”ר רזיאן פונטיין.

 

>חיי היהודים בקרלה קוצ’ין במאה ה–20

הוקם צוות היגוי לפרויקט. אותרו 600 מרואיינים פוטנציאליים, ועד כה רואיינו 59 מבני העדה מחמש קהילות שונות. הראיונות התבצעו על סמך שאלון מקיף וטפסים מתאימים שהוכנו על ידי אנשי הצוות. בין השאר שוקד הצוות על הכנת מקראה וחוברת מקורות ללימוד חיי היהודים בקרלה. התמלול וההדפסה יישמרו במכון ליהדות זמננו למען הדורות הבאים ויעמדו בכל עת לרשות החוקרים העוסקים בחיי היהודים בקרלה-קוצ'ין במאה העשרים.      

החוקרת הראשית: גב’ גליה חקו

עוזרות המחקר: גב' מרים צביה דקל וגב' טובה אהרן.

 

>ההדרה והכנה לפרסום של ספר רפואה בעברית מגניזת קהיר העוסק בקדחות

המחקר הנ”ל הוא הכנה לפרסום של ספר רפואה בעברית מהגניזה הקהירית העוסק במחלות הקדחת למיניהן. השנה יסתיים תעתוק המסמך, בדיקתו בצורה ביקורתית מול הטקסט המקורי וכן כתיבת המבוא, לקראת ניתוח הטקסט והדרתו.         

החוקר: ד”ר אפרים לב.                                                        

 

>טקסי לידה ומוות במחזור החיים של יהודי אפגאניסתאן

החוקרת עורכת עבודת שדה, ראיונות ושיחות עם מידענים בני הקבוצה האפגאנית בארץ.

החוקרת: גב' צילה זן-בר צור.

 

>חקר המליאלם היהודית – איסוף ותיעוד 

בגלל קשיים באיתור מרואיינים יוצאי קרלה – קוצ'ין, המסוגלים לדבר ללא עכבות, שינתה החוקרת את אופי הפעולה, והמפגשים בשלב זה מתמקדים בקבוצות ולא ביחידים. במפגשים הקבוצתיים הסיכוי לאסוף דגימות עשירות של השפה גדולים יותר. נאספו חומרים המתעדים בעיקר שפה חופשית ומדוברת, וכן מתועדות צורות של ספרות עממית וסוגות לשון. חומרים אלה יהוו בעתיד את התשתית העיקרית לתיאור בלשני של המליאלם היהודית ולתמלול ותרגום של המסורת הלשונית. עותקים דיגיטליים של החומרים שנאספו עד כה נמצאים במכון בן-צבי ובמהלך החודשים הקרובים הם יקוטלגו.

            החוקרת: גב' אופירה גמליאל.

 

>מסירות לקהילה – זהות וזיכרון במרכזי מורשת אתניים  

המחקר בודק את תפקידם ומקומם של מרכזי מורשת אתנית בכינון זהות, זיכרון ותרבות בקרב בני הקהילה. החוקרת המשיכה את עבודתה בשני מרכזי המורשת באור-יהודה ובמרכז המורשת בנבטים. העבודה כללה איסוף חומר ארכיוני על שני המרכזים ועל ההיסטוריה של קהילות בבל, לוב וקוצ'ין.

החוקרת: ד"ר שלי שנהב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share