הר הבית צילום מאוסף משפחת הבר הר הבית צילום מוטי בן ארי קבר רחל צילום אוסף יואל אמיר בית לחם צילום מאוסף יואל אמיר חצר הראשונים דגניה צילום מוטי בן ארי סירה על ים כינרת צילום מאוסף משפחת בונפיס בארות יצחק הישנה צילום מוטי בן ארי תל יוסף צילום אוסף משפחת שחורי

רשימת התמונות המופיעות באתר המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התמונות באתר המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה