Bibliographia Karaitica : An Annotated Bibliography of Karaites and Karaism


הקראות, תנועה שצמחה מתוך היהדות תוך דחיה של סמכות תורה שבעל פה וסמכות הרבנים, מיוחסת בדרך כלל לענן בן דוד איש המאה השמינית. אך התגבשותה הסופית והתפשטותה במרחב היהודי נעשה רק לקראת המאה העשירית. מאז ועד היום קהילות קראיות התקיימו לצד קהילות יהודיות מסורתיות עם בארץ ישראל, מצרים ביזנטיון ומזרח אירופה.
המחקר על הקהילה הקראית החל במאה השש-עשרה עם "גילויים" ע"י מלומדים פרוטסטנטים. המחקר המודרני החל באמצע המאה התשע עשרה ונמשך עד עתה. בין החוקרים המרכזים של הקראים נמנו אברהם גיגר, שמחה פינסקר, אברהם אליהו הרכבי, שמואל פוזננסקי ואחרים.
ביבליוגרפיה זו מכסה אלפי הפניות למחקר על הקראים. הפניות באות גם מספרות המחקר המערבי אך גם מספרות המחקר המזרח אירופאית ובהם הפניות בשפות הסלביות ובשפות התורכיות
.

לצפיה בספר באתר בריל לחץ כאן

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share