ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר ארבעה עשר
[ספר יוון - כרך ד]
התנועה השבתאית ביוון
מוגש לגרשם שלום במלאת לו ע"ה שנים

משונה עניינו של ספר זה. הוא ספר יובל וכולו נושא אחד; עשרה השערים שבו הם חטיבה אחת וכולם נכתבו ביד אחד. כלום אחרי מה שנאמר למעלה נותר מקום לנמק הטעמים והסיבות ולומר למי הם באים לעשות יקר? הן כל אלה נתונים הם למיוחד שבחוקרים, לגרשם שלום, שפתח שערים לחקרה של התנועה השבתאית שבהם נכנסו רבים והוא בראשם והקים את בניינו מן המסד ועד הטפחות. הוקרה יתירה נודעת לו לבעל היובל ממכון בן ־ צבי, אשר בו נאספו וקובצו עיקרי המקורות שעל התנועה השבתאית ושיתף עצמו לעשייה זו.


 שנת הוצאה: תשל"א - תשל"ח

מספר עמודים: תקנז, 15 ע'

הדפס
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר