ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר עשירי

יוסף שצמילר: ׳מגילת ההתנצלות הקטן׳ לרבי קלונימוס בן קלונימוס; דוד קורקוס: יהודי מארוקו מגירוש ספרד ועד אמצעה של המאה הט״ז; חיים זלמן דימיטרובסקי: שתי תעודות חדשות על וויכוח הסמיכה בצפת; אוריאל הד: תעודות תורכיות על בניינה של טבריה במאה הט״ז; מאיר בניהו: ספר תולדות האר״י נוסח קושטא ותרגומיו הראשונים בלאדינו; יוסף מלקמן: המחזה 'יסוד עולם', לרבי משה זכות; יונה צבר: תפסירים למקרא ופיוטים בלשונם הארמית של יהודי כורדיסתאן; חיים בנטוב: אומנים ובעלי מלאכה בפאס; מנחם פרידמן: אגרות בפרשת פולמוס נחמיה חייא חיון; יצחק רופא: חברת חסד של בעלי הסירות בקושטא; מרדכי אביר: קהילות חצי האי הערבי בימי התמורה שמסוף המאה הי״ח ועד אמצעה של המאה הי״ט.


 שנת הוצאה: תשכ"ו

מספר עמודים: תרמג, 32 ע'

הדפס
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר