ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר תשיעי

מכון בן־צבי, שהמנוח עמד בראשו עד יום פטירתו, ביקש להציב בספר זה ציון מדעי לזכרו, ובאו בו מקורות ומחקרים בנושאים שהיו קרובים לליבו והם בתחום עיסוקו של המכון: חיי הרוח, החברה והכלכלה של קהילות ישראל באיזור הים התיכון והמזרח בכללו. חכמים וחוקרים בישראל ובגולה הועידו לספר מפרי עייונם וחקירתם בכמה תחומים:
קהילות נידחות — פרס וכורדיסתאן, הודו ותימן, מצרים ובבל וסוריה, פאס וטריפולי. איי־הים — קנדיאה, קפריסין וסירקוסה, ואף ליוורנו ואמשטרדם: כיתות — שומרונים וקראים, שבתאים ואנוסים; שפות שהן שגורות בפי בני המזרח — הלאדינו ופרסית־
יהודית: מקורות היסטוריים וספרותיים, בהם רבים מתוך גנזי המכון; וביבליוגרפיה. ובראש וראשונה — מאמרים על תרומתו המדעית של המנוח ורשימת חיבוריו שלו עצמו.
יעמדו על הברכה כל אלה שהרימו תרומה מדעית לזכרו של הנשיא המנוח וכל שסייעו בהוצאתו של ספר זה. שנת הוצאה: תשכ"ה

מספר עמודים: שצח, 21 ע'

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share