ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר חמישי
מוקדש לישעיהו זנה זכרונו לברכה


תחומים רבים ושונים שישעיהו זנה זכרונו לברכה עסק בהם, כלולים בהם גם קהילות איטליה ומזרח ותנועות משיחיות שעיקר שרשן במקומות אלו ונופן היה נוטה גם לקהילות אחרות. ידיעותיו המופלגות, חריפות שכלו וכושרו לדלות מפרטים קטנים, מן הקליפות, תוכן רב, חידדו את כח ראייתו, עיניו שוטטו בכל אתר ואתר ולא היה מקום פנוי ממנו.
קרא הרבה ושנה הרבה, יגע כל ימיו ולא הונח לו. רבים היו נדודיו, וכמעשהו בחייו כן מעשהו במחקריו. עובר היה מנושא אל נושא, מתאזרח בו, עוקר למקום אחר ותוקע בו יתד נאמן. מיצר היה, ועמו היו מיצרים ידידיו ומוקירי תורתו, על שאינו בא אל המנוחה ואל הנחלה, אינו מגיע אל מקומו ואינו קובע עצמו לסכם פרי הגותו ומחקריו ולהוציאם מרשותו, רשות היחיד, אל רשות הרבים.
באחרית ימיו יגע וקרוב היה למצוא מנוחה. בשנת תשי״ט עלה לבקר בישראל. ראה וידע שכאן מקומו וכאן יבוא תיקון לעמל מחקרו ולרובי ידיעותיו. בא ואמר: פרי יגיעי ועמל כפי ראוי הוא שימצא במכון בךצבי. יעלה את ספריו וגנזיו ויבוא הוא עמם. מחצית תאוותו עלתה בידו — ארונות ספריו הגיעו והוא נסתלק.
לא זכינו לו בחייו ואנו זכין לו שלא בפניו אחרי פטירתו. ספר זה, שבו כונסו מחקרים במקצת מן הנושאים שהיו קרובים ללבו, הוא גמול קטן לאיש גדול, שכל ימיו שרוי היה באהלה של תורה והיה מעמליהן שיגע וטרח להסיע אבנים לבנין, סיתתן והתקינן, אך את הבנין עצמו לא זכה להקים בחייו. שומה עלינו להמשיך במלאכת הבנין ולהקים לו זכר.


שנת הוצאה: תשכ"א

מספר עמודים: תקח, 18

 

הדפס
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר