ספרים

נושא תת - נושא
מקור חיפוש חופשי:

בין יוספוס לחז"ל- כרך א

בין יוספוס לחז"ל- כרך ב

מגילות מדבר יהודה החיבורים העבריים

הכתר-סיפורו של כתר ארם-צובה

משאבי המים בישראל

כיצד נוצרה ארץ ישראל בעת החדשה

יהושע בן-אריה

העליות הגדולות מארצות המזרח (בוכארה)

ירושלים : יד יצחק בן צבי, התש"ס

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר חמשה עשר

[ספר יוון - כרך ה]

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר ארבעה עשר

[ספר יוון - כרך ד]
התנועה השבתאית ביוון
מוגש לגרשם שלום במלאת לו ע"ה שנים

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שלושה עשר

[ספר יוון - כרך ג]

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שנים עשר

[ספר יוון - כרך ב]

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר אחד עשר

[ספר יוון - כרך א]

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר עשירי

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר תשיעי

מוקדש לנשיא יצחק בן-צבי זכרונו לברכה

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שמיני

מוקדש לנשיא יצחק בן-צבי זכרונו לברכה

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שביעי

מחקרים ומקורות על צפת — ב

יהדות צפון אפריקה - ביבליוגרפיה השלמות למהדורה שניה תשנ"ג

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שישי

מחקרים ומקורות על צפת

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר חמישי

מוקדש לישעיהו זנה זכרונו לברכה

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שלישי ורביעי

מחקרים ומקורות לתולדות התנועה השבתאית
מוקדשים לשניאור זלמן שזר במלאות לו שבעים שנה
Next Page