ספרים

ספרים פתוחים לעיון

 

נושא תת - נושא
מקור חיפוש חופשי:

בין יוספוס לחז"ל- כרך א

טל אילן, ורד נעם

בין יוספוס לחז"ל- כרך ב

טל אילן, ורד נעם

מגילות מדבר יהודה החיבורים העבריים - כרך א'

אלישע קימרון

מגילות מדבר יהודה החיבורים העבריים - כרך ב'

אלישע קימרון

מגילות מדבר יהודה החיבורים העבריים - כרך ג'

אלישע קימרון

הכתר-סיפורו של כתר ארם-צובה

אמנון שמוש

משאבי המים בישראל

חיים גבירצמן

ספר קהילות יהודי מרוקו

חיים סעדון (עורך)

כיצד נוצרה ארץ ישראל בעת החדשה

יהושע בן-אריה

יצחק בן-צבי הנשיא

מפעלו המדעי ומחקריו במכון בן-צבי / מאיר בניהו

יצחק בן-צבי

מתולדות חייו מדבריו ביבליוגרפיה / שמואל גדון

הבוכארים ושכונתם בירושלים

דרור ורמן

רבי יעקב אלישר וחיבורו מגילת פרס

מאיר בניהו

מסעות חבשוש

חזיון תימן - רויא אלימן
חיים בן יחיא חבשוש; שלמה דב גויטיין

רבי משה אלשיך

לחקר שיטתו הפרשנית והשקפותיו בענייני מחשבה ומוסר
שמעון שלם

העליות הגדולות מארצות המזרח (בוכארה)

גיורא פוזיילוב

יהדות צפון אפריקה - ביבליוגרפיה השלמות למהדורה שניה תשנ"ג

אברהם הטל

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר ראשון

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שני

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שלישי ורביעי

מחקרים ומקורות לתולדות התנועה השבתאית
מוקדשים לשניאור זלמן שזר במלאות לו שבעים שנה

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר חמישי

מוקדש לישעיהו זנה זכרונו לברכה

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שישי

מחקרים ומקורות על צפת

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שביעי

מחקרים ומקורות על צפת — ב

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שמיני

מוקדש לנשיא יצחק בן-צבי זכרונו לברכה

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר תשיעי

מוקדש לנשיא יצחק בן-צבי זכרונו לברכה

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר עשירי

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר אחד עשר

[ספר יוון - כרך א]

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שנים עשר

[ספר יוון - כרך ב]

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שלושה עשר

[ספר יוון - כרך ג]

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר ארבעה עשר

[ספר יוון - כרך ד]
התנועה השבתאית ביוון
מוגש לגרשם שלום במלאת לו ע"ה שנים

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר חמשה עשר

[ספר יוון - כרך ה]

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר