הנגב: אדם וסביבה לאורך הדורות

 

כל הזכויות שמורות ירושלים תשס"ד (2004)

 כל הזכויות שמורות ירושלים תשס"ד (2004)

 באתר זה מוצגות תמונות של ספר הנגב שהודפס במהדורת שחור לבן. על מנת לשמור על דיוק המפות,  ייתכן וחלק מהקבצים יעלו לאט - אנא האזרו בסבלנות.
אין להעתיק מפות, מאמרים או קטעים מספר זה  בשום צורה שהיא ובשום אמצעי, או לעבדם בדרך כלשהי, לרבות צילום והקלטה, בלא אישור בכתב מבית  ההוצאה.

 התמונות והמפות, על פי סדר העמודים:

 

עמוד 283: מבצע יואב (22-15 באוקטובר 1948)

עמוד 285: מבצע חורב (22.10.48- 8.1.49 ).

עמוד 286: מבצע עובדה

עמוד 290: ההתיישבות בנגב מאז קום המדינה.

עמוד 295: יישובים באזור אופקים (קנה מידה 100,000 :1)

עמוד 304: יישובי חבל ימית, חבל קטיף וחבל שלום

עמוד 305: מועצות אזוריות, מקומיות וערים בדרום.

עמוד 310: מפת שימושי הקרקע בבאר שבע על סף המאה העשרים ואחת.

עמוד 319: שימושי הקרקע במפרץ אילת

עמוד 326: המרחב המעויר הדרומי - המטרופולין של באר שבע.

עמוד 329: התיישבות חדישה והתיישבות עתידה בנגב

עמוד 331: תכנית הקמת חוות בודדים על "דרך היין"

עמוד 346: שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות.

 Previous Page