הנגב: אדם וסביבה לאורך הדורות

 

כל הזכויות שמורות ירושלים תשס"ד (2004)

 כל הזכויות שמורות ירושלים תשס"ד (2004)

 באתר זה מוצגות תמונות של ספר הנגב שהודפס במהדורת שחור לבן. על מנת לשמור על דיוק המפות,  ייתכן וחלק מהקבצים יעלו לאט - אנא האזרו בסבלנות.
אין להעתיק מפות, מאמרים או קטעים מספר זה  בשום צורה שהיא ובשום אמצעי, או לעבדם בדרך כלשהי, לרבות צילום והקלטה, בלא אישור בכתב מבית  ההוצאה.

 התמונות והמפות, על פי סדר העמודים:

 

עמוד 138: אתרים בנגב בתקופות הפליאוליתית והנאוליתית

עמוד 141: אתרי יישוב בנגב בתקופה הכלקוליתית

עמוד 146: מפת הדרכים הבין לאומיות בעת העתיקה

עמוד 146: שיירה כנענית בדרכה למצרים. ציור משנת 2200 לפנה"ס בקירוב ממערת קברים בני חסן שבמצרים העליונה.

עמוד 158 : הנגב בתקופת הברונזה (הכנענית) ומסעות האבות בנגב.

עמוד 163: הנגב בימי ממלכת יהודה במאות השמינית עד השישית לפנה"ס

עמוד 179: הנגב בתקופה הנבטית, הרומית והביזנטית.

עמוד 185:מבנה וכלים נבטיים

עמוד 207: היישוב היהודי - פסיפס, תבליט וחתך בית כנסת

עמוד 208: היישוב היהודי - תמונות פסיפסים

עמוד 210: אתרים ודרכים בנגב בתקופה הערבית הקדומה

עמוד 236: יישובי הבדווים בנגב.

עמוד 236: רהט - תכנית מתאר כללית

עמוד 237: תל שבע - תכנית מתאר כללית.

עמוד 265: הצעת החלוקה של ארץ ישראל על פי ועדת פיל

עמוד 268: מפת חוק הקרקעות

עמוד 271: מפת תכנית מוריסון - גריידי 1946

עמוד 275: רכוש קרקעי, צינור המים ויישובי הנגב ערב מלחמת העצמאות

עמוד 276: מפת החלוקה - נובמבר 1947

עמוד 280: הפלישה המצרית לארץ ישראל

 Previous Page Next Page