הנגב: אדם וסביבה לאורך הדורות

 

כל הזכויות שמורות ירושלים תשס"ד (2004)

 כל הזכויות שמורות ירושלים תשס"ד (2004)

 באתר זה מוצגות תמונות של ספר הנגב שהודפס במהדורת שחור לבן. על מנת לשמור על דיוק המפות,  ייתכן וחלק מהקבצים יעלו לאט - אנא האזרו בסבלנות.
אין להעתיק מפות, מאמרים או קטעים מספר זה  בשום צורה שהיא ובשום אמצעי, או לעבדם בדרך כלשהי, לרבות צילום והקלטה, בלא אישור בכתב מבית  ההוצאה.

 התמונות והמפות, על פי סדר העמודים:

 

עמוד 19 : מפה גבולה הדרומי של ארץ ישראל על פי ברייתא דתחומין (דעות שונות)

עמוד 30: חלוקת הנגב ליחידות נוף

עמוד 31: מבנה גאולוגי, סוגי סלעים ומוקדי רעידות אדמה בנגב (המפה מציגה רעידות אדמה בשנים 1992-1900)

עמוד 32: מפת תבליט גאולוגית של דרום ארץ ישראל - צד ימין

עמוד 33: מפת תבליט גאולוגית של דרום ארץ ישראל, צד ימין

עמוד 39: נחלים ואגני הניקוז בנגב

עמוד 54: המחצבים בנגב - שדות המחצב, אתרי הכרייה והתעשייה

עמוד 61: מימין: כמויות משקעים ממוצעות (1990-1961) משמאל:אזורי האקלים בארץ ישראל

עמוד 62: משקעים בשנת בצורת (מימין) ומשקעים בשנה ברוכה (משמאל)

עמודים 66-67: קלימוגרפים מייצגים של חלקי הנגב

עמוד 71: התפלגות זמני השטפונות בנגב. (על פי כהנא, 1999)

עמוד 73: כיווני הזרימה של אקוות הנגב.

עמוד 81: מפעלי מים בנגב

עמוד 88: מפת אזורי ההמלחה באקוות חוף הנגב

עמוד 92: החבלים הפיטוגראפיים של הנגב

עמוד 95: צמחי בצל ופקעת במדבר

עמוד 98: צמחי מדבר - יפרוק ומלוח

עמוד 101: עצים בנגב

עמוד 121: ים סוף

עמוד 125: דגים בים סוף

Next Page