ספרי ביבליוגרפיה

* דמי אריזה ומשלוח בארץ - 20


שם הספרשם מחבר
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
מאה שנות יצירה (1961-1861), ציונים ביבליוגרפיים
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
25%
רשימות ספרים מגניזת קהיר
מחיר: 129.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
22%
מחיר: 25.00 ש"ח
מחיר באתר: 20.00 ש"ח
20%
ביבליוגרפיה מורחבת
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
25%
מחיר: 75.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
20%