ספרי ביבליוגרפיה

* דמי אריזה ומשלוח בארץ - 20


שם הספרשם מחבר
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 81.00 ש"ח
40%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 81.00 ש"ח
40%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 81.00 ש"ח
40%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 81.00 ש"ח
40%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 81.00 ש"ח
40%
מאה שנות יצירה (1961-1861), ציונים ביבליוגרפיים
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 72.00 ש"ח
40%
רשימות ספרים מגניזת קהיר
מחיר: 129.00 ש"ח
מחיר באתר: 77.00 ש"ח
40%
מחיר: 25.00 ש"ח
מחיר באתר: 15.00 ש"ח
40%
ביבליוגרפיה מורחבת
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 72.00 ש"ח
40%
מחיר: 75.00 ש"ח
מחיר באתר: 45.00 ש"ח
40%