ספרי מקורות

* דמי אריזה ומשלוח בארץ - 20


שם הספרשם מחבר
תשובות רבי שמואל לאנייאדו וחכמי דורו
מחיר: 189.00 ש"ח
מחיר באתר: 140.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
26%
שנתון לחקר הגניזה
מחיר: 135.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
33%
טקסטים מקראיים משלהי האלף הראשון
מחיר: 119.00 ש"ח
מחיר באתר: 75.00 ש"ח
37%
עיון השוואתי ביקורתי רב תחומי, בחינת מיקומה של ...
מחיר: 129.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
22%
מתוך הפירוש על התורה של ר' שת הרופא בן יפת מארם ...
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
21%
מחיר: 65.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
23%
מראשי ההנהגה בירושלים במאה העשירית
מחיר: 296.00 ש"ח
מחיר באתר: 220.00 ש"ח
26%
20 בנובמבר 1942 -7 במאי 1943

יומן
מחיר: 68.00 ש"ח
מחיר באתר: 20.00 ש"ח
71%
והוא ספר פניני המוסרים ושבחי הקהלים
מחיר: 149.00 ש"ח
מחיר באתר: 110.00 ש"ח
26%
איגרות מחורזות מאת רבי רפאל אהרן מונסוניגו
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
21%
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
42%
הפתגם הספרדי-יהודי בצפון מרוקו
מחיר: 149.00 ש"ח
מחיר באתר: 110.00 ש"ח
26%
על פי תעודות חדשות מן השנים 1885-1846
מחיר: 109.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
27%
סידור תפילות בלאדינו, סלוניקי, המאה השש עשרה
מחיר: 109.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
27%
מהדורה מדעית, פירוש ומבוא
מחיר: 299.00 ש"ח
מחיר באתר: 220.00 ש"ח
26%
מחיר: 109.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
27%
יוסף אללבדי סוחר-הודו הגדול - תעודות מגניזת קהיר
מחיר: 129.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
22%
מצמון נגיד ארץ תימן וסחר הודו - תעודות מגניזת קהיר
מחיר: 129.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
22%
אברהם בן יגו סוחר ויצרן בהודו - תעודות מגניזת קהיר
מחיר: 129.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
22%
פנקס קהילת קרפנטרס ממדינת האפיפיור (1769-1736)
מחיר: 115.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
22%
מבוא, תרגום ופירוש
מחיר: 110.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
36%
נוסח, עריכה ופרשנות
מחיר: 79.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
24%
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
25%
ל"חי בן יקטאן" לאבן טפיל
מחיר: 119.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
24%
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
Next Page