ספרי מתנה ואלבומים

* דמי אריזה ומשלוח בארץ - 20


שם הספרשם מחבר
שלושה דורות 2000-1919
מחיר: 130.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
46%
לסייר עם יד יצחק בן-צבי
סיורי עומק בעקבות ...
מחיר: 110.00 ש"ח
מחיר באתר: 65.00 ש"ח
41%
גלגולם של דימוי וסמל מספרות ההשכלה לתרבות העברית ...
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
צלם ראשי, 1958-1933
מחיר: 140.00 ש"ח
מחיר באתר: 65.00 ש"ח
54%
קונסולים אמריקנים בירושלים במאה ה-19
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
21%
פסח ארץ-ישראלי בהגדות מן הקיבוץ
מחיר: 90.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
22%
אלבום ילדים בירושלים
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
לסייר עם יד בן-צבי
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 65.00 ש"ח
34%
אתרים, עובדות והרפתקאות לילדים
מחיר: 84.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
29%
דברי ימי העיר בראי הרפואה והאמונה
מחיר: 110.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
36%
פרקים בזיקת העם לארצו
מחיר: 127.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
37%
מאה ראשונה לדגניה
מחיר: 110.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
27%
צילום בנוף ישראלי
מחיר: 129.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
46%
הכתובות והציורים מכנתילת עג'רוד ('חורבת תימן') ...
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
33%
סיפור של בניין והרס, חפירה ושחזור
מחיר: 160.00 ש"ח
מחיר באתר: 120.00 ש"ח
25%
 Previous Page Next Page