ארץ ישראל בעת החדשה עד קום המדינה

* דמי אריזה ומשלוח בארץ - 20


שם הספרשם מחבר
סיפורו של יצחק שדה
מחיר: 60.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
17%
ההגירה היהודית לארץ-ישראל בראשית המאה העשרים
מחיר: 60.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
17%
סיפור חייו של יהושע ברנדשטטר
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
זלמן בלחובסקי
מחיר: 80.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
25%
נשות היישוב בשירות הכוחות הבריטיים במלחמת העולם ...
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
מפא"י לנוכח השואה 1942-1939
מחיר: 85.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
29%
מחיר: 45.00 ש"ח
מחיר באתר: 30.00 ש"ח
33%
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
מחיר: 85.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
29%
הקהילה העברית בחיפה המנדטורית
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
מחיר: 79.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
24%
תנועת הפועלות הארץ ישראלית 1939-1920
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
בית הכנסת תפארת ישראל והקהילה החסידית בירושלים
מחיר: 119.00 ש"ח
מחיר באתר: 75.00 ש"ח
37%
עולי הגרדום והזיכרון הישראלי
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 30.00 ש"ח
70%
תרגומים מגרמנית ביישוב העברי 1948-1882
מחיר: 65.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
23%
חיי אליעזר בן יהודה
מחיר: 140.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
64%
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
58%
סיפורו של מיכאל הלפרין
מחיר: 60.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
17%
שש מאות שנים של התיישבות יהודית בירושלים
מחיר: 145.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
45%
כרך א: 1914-1854
מחיר: 70.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
29%
השיח הציבורי על שם המדינה
מחיר: 79.00 ש"ח
מחיר באתר: 55.00 ש"ח
30%
בהוקרה ליוסף גורני
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
איגרות חסידים מארץ-ישראל
מחיר: 65.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
23%
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
39%
מסורת וחידוש בציור הנוצרי בארץ במאות ה-19 וה-20
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
25%
אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ-ישראל 1948-1917
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
33%
1914-1882
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
21%
סיפורו של ח"נ ביאליק
מחיר: 60.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
17%
המסעות האסורים לפטרה
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר
מחיר: 79.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
24%
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
שלושה דורות 2000-1919
מחיר: 130.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
46%
בסוף תקופת המנדט עד לפני מלחמת העצמאות (1947-1939) ...
מחיר: 75.00 ש"ח
מחיר באתר: 55.00 ש"ח
27%
גלגולם של דימוי וסמל מספרות ההשכלה לתרבות העברית ...
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
השגשוג, המשבר ותיקונו
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
21%
מחקרים בתולדות ארץ ישראל ויישובה - מוגשים ליהודה ...
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
25%
מאה שנים לחינוך הציוני-הדתי
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
25%
צלם ראשי, 1958-1933
מחיר: 140.00 ש"ח
מחיר באתר: 65.00 ש"ח
54%
אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 65.00 ש"ח
27%
Next Page