הר הבית צילום מאוסף משפחת הבר הר הבית צילום מוטי בן ארי קבר רחל צילום אוסף יואל אמיר בית לחם צילום מאוסף יואל אמיר חצר הראשונים דגניה צילום מוטי בן ארי סירה על ים כינרת צילום מאוסף משפחת בונפיס בארות יצחק הישנה צילום מוטי בן ארי תל יוסף צילום אוסף משפחת שחורי

ספרים שראו אור

 

להלן שתי רשימות של פרסומי המכון:

א. רשימת פרסומי המכון על פי שנים, ללא קישור לפרטי הספר:

אנא לחצו כאן לרשימה של הספרים והמחברים שנים תש"ע-תשע"ד (לעיון מעודכן בפרטי הספר ומחירו ברשימה זו - יש ללחוץ כאן - לאתר חנות הספרים)

ב. רשימת הפרסומים של המכון עם קישור לפרטי הספר (לעיון בפרטי הספר ומחירו ניתן ללחוץ על כותרת הספר) רשימה זו אינה ע"פ סדר זמני פרסום הספרים.

מצ"ב:

מודיעין העיר

צורת הארץ

ארץ ישראל במפה העברית מרש"י ועד ראשית המאה העשרים

ארץ-ישראל במקורות ערביים מימי הביניים (1517-634)

אסופת תרגומים

חמש עטרות

ד"ר אהרן מאיר מזיא 'רופא הלשון העברית'

יוצרות רבי שמואל השלישי

מראשי ההנהגה בירושלים במאה העשירית

השביל המחבר

קנון בכמה קולות

ספרות הילדים של תנועת הפועלים 1950-1930

חלומות ודיפלומטיה בארץ הקודש

קונסולים אמריקנים בירושלים במאה ה-19

הסלע האדום

המסעות האסורים לפטרה

ספר ירושלים - תקופת המקרא

סדר עולם

מהדורה מדעית, פירוש ומבוא

מגילות מדבר יהודה - החיבורים העבריים - כרך שני

מקוואות טהרה

בתקופת הבית השני ובתקופות המשנה והתלמוד

ספר ירושלים - התקופה הצלבנית והאיובית ( 1250-1099)

ספר ירושלים - התקופה המוסלמית הקדומה (1099-638)

בית תפילה

בתי כנסת חבויים בלב ירושלים

תפילת העמידה של ימות החול

נוסחי הסידורים בגניזה הקהירית, שורשיהם ותולדותיהם

אהלי יפת

חכמי יוון בארץ-ישראל

ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט

שכונות / בתים / אנשים

גבורה והדרה

עולי הגרדום והזיכרון הישראלי