צילום של האוניברסיטה בהר הצופים

זוכי פרס יובילר בשנים תשמ"ה - תשע"ד

פרס ע"ש יובילר לשנת תשע"ד לתלמיד התואר השני:

1. שי ניסן על עבודתו: המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית 1936 -1939.
2. דקלה ריבלין כ"ץ על עבודתה: דימוי הערבי-פלשתיני בשיח השמאל, כפי שבא לידי ביטוי בעיתון "הארץ", והשינויים החלים בו מתום מלחמת לבנון הראשונה ועד תהליך אוסלו.

 זוכי פרס ע"ש יובילר לשנת תשע"ג לתלמידי התואר השני:

1. אלי אושרוב על עבודתו: השתקפותה של ההיסטוריה היהודית בהיסטוריוגרפיה הלאומית הפלסטינית בתקופת המנדט הבריטי.

2. עידו גידלי על עבודתו: השפעת המקרא על תפיסת הטריטוריה של דוד בן-גוריון בשנים 1948 – 1967.

זוכה פרס ע"ש יובילר לשנת תשע"ב לתלמידי התואר השני:

רננה סוננבליק על עבודתה:
דימוי המשפחה העברית בראי 'המוסף לילדים' של העיתון 'דבר' (1931-1936).


זוכים בשנים קודמות:


תשע"א:

אייל ברלוביץ' -
לבנות את ארץ ישראל למלחמה: בניית תשתיות בא"י בין השנים
1410–1411 על ידי האימפריה העות'מאנית

גיא ג'מו - התפתחותה העירונית של רמלה בין השנים 1948-1850


תש"ע:

עירית יונגרמן –
(פרס כפול למועמדת מלגת רחל ינאית) – בחיפוש אחר זהות חדשה:
מלחינים ישראלים בני הדור הראשון יוצאי גרמניה
 
תשס"ט:

דורית אילון – מפריס לירושלים – מסעותיהם של וולניי ושאטובריאן לארץ הקודש

תשס"ח:

 דניס יארמולינסקי - פעילות הפיתוח של האימפריה הרוסית בירושלים ובארץ ישראל
בשלהי התקופה העותמאנית: אפיון וניתוח מרחבי-תפקודי
  
מיכל קמחי
פרשנות היסטורית של הגן בגת שמנים בין השנים 1948-1800
 
תשס"ז:

ענת שטרן
-  מערכת השיפוט של צה"ל במלחמת העצמאות
 

יאיר הלוי – תגובות חרדיות למלחמת ששת הימים

 
תשס"ו: 

נמרוד הגלעדי - השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית: ממלחמ"ע ה-9 ועד
לימי הצנע

 
תשס"ה: 

יוחאי בן-גדליה - 'פולמוס למל – עיון מחדש' (פרס כפול)
 

תשס"ד:

נורית כרמל
- הדימוי הצילומי של תושבי ארץ הקודש באמצעי התקשורת במערב אירופה
1918-1839
 

רות אבנשטיין - היחס לשואה בעיתונות החרדית בישראלי 1410-1493.

 

תשס"ג:

משה נאור - העורף וההתגייסות, תל-אביב 1494-1491.
 

רויטל עמירן-ספיר - גאולה עצמית בתנועת התחייה הלאומית-יהודית, עיון בכתביהם
של דוד פרישמן, מ"י ברדיצ'בסקי וי"ח ברנר.

 
תשס"ב:
 

חזי עמיאור - המודרניזציה בענף גידולי השדה במשק העברי בתקופת המנדט.

 
 
דנה זאוברמן - רח' יפו: העות'מאני והבריטי.

תשס"א:

מיכאל באלף - המצא מנוחה נכונה לזעקה ולתקווה - הנצחה וזיכרון השואה בתנועה
הקיבוצית.

הלל כהן - משתפי פעולה פלסטינים עם התנועה הציונית.


תש"ס:

 גור אלראי - העלייה השנייה כחברת מהגרים - מציאות, חווייה והבניית תודעה עצמית.

אילה גרינברג - חינוכן של נשים ערביות ועולמן בא"י המנדטורית.


תשנ"ט:

דרור בורשטיין-
המרחב התל אביבי בפרוזה של שבתאי

קובי כהן-הטב - התפתחות התשתית התיירותית בירושלים .1917-1948

תשנ"ח:

שלומית לנגבוים -
ועד המושבות ותרומתם לעיצוב המושבות הראשונות.
יפעת הכט - יצירת מהות ספרותית מורחבת.
 

 תשנ"ז:

יעל ויילר
- ארבע קבוצות ביישוב היהודי בעשור השני והשלישי של המאה העשרים.

נעה ציון- תהליך רכישת הקרקעות בצפון מזרח עמק החולה ,אדמות
חאין דוויר, חסאס וסנבריה כדוגמה לאופי התהליך וקשייו.

גיא מירון - יהודי גרמניה בא"י: מדינת ישראל - דפוסי זיכרון אוטוביוגרפי.


תשנ"ו:

קובי פלד - כיצד זכרו חברי קיבוץ יד מרדכי את מרדכי אנילביץ' בין השנים 1943-1951

תשנ"ה:

שושנה מרום -
דו"ח קליין על המדיניות הסוציאלית עד סוף שנות ה.-13

 מיכל בן יעקב - התיישבותם של יהודי צפון אפריקה במאה הי"ט.


תשנ"ד:

 

 רוזה אל עייני - השפעת השלטון הבריטי על עיצוב נופה של א"י.שושנה מרום - דו"ח קליין על המדיניות הסוציאלית עד סוף שנות ה13-.


תשנ"ג:

 
דוד סימרוט -
היישוב וקליטת שארית הפליטה בא"י  1948-1945

אריאלה ריין - בן-ציון דינור: היסטוריוגרפיה יהודית ותחייה לאומית

תשנ"ב:

  

ריקה יצחקי - פעילות המיסיון הסקוטי בא"י במאה הי"ט והקשרה ליישוב היהודי:

בחינה גיאוגרפית-היסטורית.

 

דוד סימרוט - היישוב וקליטת שארית הפליטה בא"י 1491-1499.

 

אריאלה ריין - בן-ציון דינור: היסטוריוגרפיה יהודית ותחייה לאומית.


תשנ"א:

 

מיכל לינק - הצעות ותוכניות לקביעת מעמד מדיני נפרד לירושלים ואזורה בתקופת

המנדט הבריטי.

 

משה אהרנוולד - הרובע היהודי בירושלים העתיקה במצור ובקרב מ-94 בנובמבר 1491

עד 91 במאי 1491.

 

אלברטו גלוזמן - עיצובם של יומני הקולנוע הישראליים.

 

תש"ן:

 

 נחום קרלינסקי - נוכח אתגריו של העידן המודרני: חשיפתו ופרסומו של קובץ "אגרות

החסידים מא"י - הטקסט והקונטקסט".


 
גד קרויזר - שינוי המפה היישובית כתוצאה ממלחמת העצמאות באזורים שניטשו ע"י

האוכלוסייה הערבית בשטח בו קמה מדינת ישראל (1493-1491).


 
תשמ"ט:


 
יונתן פיין - השיקולים האסטרטגיים והכלכליים של בריטניה בפיתוח נמל חיפה 1411-1404.

 

עידו בסוק - משה סמילנסקי בתקופת 'בוסתנאי' 1400-1494.

 

תשמ"ח:

  

מיכל אורן - מדיניות יישוב מושבי עובדים בין השנים 1493-1401.

 

תשמ"ז:

 

מרדכי גולני - עמדת ההנהגה המדינית-צבאית של היישוב ביחס לירושלים מפרוץ

מלחמת העצמאות ועד להפוגה הראשונה.


 
יוסף גלס - יוסף נבון ביי - יזם כלכלי מקומי ותרומתו להתפתחות א"י בשלהי המאה

הי"ט.

 

תשמ"ו:

תשמ"ו: אורלי אחיטוב - שימור אתרים היסטוריים במדינת ישראל: חקיקה, מינהל ומדיניות.


תשמ"ה:

 
כרמלה קורש-אבלגון - התימנים כציבור פוליטי בתקופת היישוב 1491-1411.

 

אורלי אחיטוב - שימור אתרים היסטוריים במדינת ישראל: חקיקה, מינהל ומדיניות.

 

יאיר פז - רכישת קרקעות בירושלים בראשית תקופת המנדט הבריטי (1411-1494)

והשפעתה על התפתחות העיר.

 

עמירם אורן - ההתיישבות החקלאית של עולי גרמניה בני המעמד הבינוני בשנות ה-03,

ניצנים של צורת התיישבות חדשה.

 

 

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share