צילום של האוניברסיטה בהר הצופים
זוכי מלגת רחל ינאית בן-צבי בשנים תשס"ד - תשע"ד

זוכה מלגת רחל ינאית בן-צבי לשנת תשע"ד:

מוטי זוהר על מחקרו:
אפיון דגמי נזק מרעידות אדמה בישראל וסביבותיה במרחב ובזמן על בסיס דיווחים היסטוריים.

זוכה מלגת רחל ינאית בן-צבי לשנת תשע"ג:

חנן חריף על מחקרו:
תחיית המזרח, פאן-שמיות ופאן-אסייתיות בשיח הציוני

זוכה מלגת רחל ינאית בן-צבי לשנת תשע"ב:

גלי דרוקר בר-עם על מחקרה:
"איך בין דײַן שטויב"? ייצוג ההוויה הישראלית בסיפורת
יידיש בישראל  1948 - 1968

זוכים משנים קודמות:

תשמ"ג: מרגלית שילה
- מדיניות ההתיישבות של המשרד הארץ-ישראלי 1914-1908.

תשמ"ד: עודד עיר-שי - הפולמוס היהודי-נוצרי במאה הרביעית - היבטים היסטוריים.

תשמ"ה: עופר ליבנה - קדושתה של ירושלים באסלאם לפי ספרות שבחי ירושלים.

יוסי פטריך - הלאורה הגדולה ומנזרים אחרים מיסודם של מרסבא ותלמידיו בנחל
קדרון וסביבתו.

תשמ"ו: אלחנן ריינר - העליות לא"י וקשרי היישוב היהודי עם התפוצות, 1516-1291.

תשמ"ז: יצחק מגן - ההיסטוריה והארכיאולוגיה של שכם (ניאפוליס) במאות א'-ד' לסה"נ.

תשמ"ח: דן בהט - הטופוגראפיה והטופונומיה של ירושלים הצלבנית.

תשמ"ט: רינה רקם-פלד - "האדם החדש" של התנועה הציונית: שתי תפיסות של "אדם חדש",
השומר הצעיר לעומת בית"ר.

תש"ן: לאה דיסגני - כתובות יווניות מתוארכות מא"י מהתקופה הרומית-ביזאנטית.

תשנ"א: טל אילן - מעמד האשה היהודיה בא"י בתקופה ההלניסטית-רומית
(330 לפנה"ס - 200 לסה"נ)

תשנ"ב: עודד פרי - המדינה העות'מאנית ושאלת המקומות הקדושים לנצרות בירושלים
 וסביבתה במחצית השנייה של המאה השבע-עשרה.

תשנ"ג: איריס אגמון - יפו וחיפה - תהליכי מודרניזציה חברתית-כלכלית בערי הנמל
 החשובות של א"י בשלהי התקופה העות'מאנית.

תשנ"ד: אילת מזר - אכזיב כאתר בדיקה לקבורה הפיניקית-פונית.

תשנ"ה: אדריאן בועז - בתי מגורים ומבני מסחר בממלכת ירושלים הפרנקית.

תשנ"ו: דניאל נדל - ניתוח מרחבי של אתרים פרהיסטוריים.

תשנ"ז: אהרן מאיר - התרבות החמרית של עמק הירדן התיכון והצפוני בתקופת הברונזה
התיכונה ב': קרמיקה ותפרוסת יישוב.

תשנ"ח: עמנואלה מיין - הצדוקים.

תשנ"ט: דוד עמית - חפירות בתי הכנסת במעון ובענים ותרומתן לחקר בתי הכנסת והיישוב
היהודי בדרום יהודה.

תש"ס: דורון בר - שינויים בהרכב אוכלוסיית א"י ותפרוסתה מלאחר מרד בר-כוכבא ועד
ערב הכיבוש הערבי.

תשס"א: קטיה ציטרין-סלברמן - הח'אנים בארץ-ישראל בתקופה המוסלמית (700 – 1800).

תשס"ב: קובי פלד - "קריאה" של הבית הערבי הפלשתינאי במאה העשרים.

תשס"ג: אורית שמיר - אריגים בדרום ארץ-ישראל מהתקופה הרומית ועד התקופה האסלאמית
הקדומה - הממצאים מחפירות ארכאולוגיות.

תשס"ד: נועה הייזלר-רובין - פטריק גדס, מתכנן ערים: מחקר משווה של עבודתו בבריטניה,
בהודו ובפלסטין.

תשס"ה: אייל בן-אליהו - ארץ-ישראל בתודעת יהודי הארץ בימי הבית השני ובתקופת
המשנה והתלמוד.

תשס"ו: אורן גוטפלד - הקארדו וכנסיית הניאה בגבעה הדרומית-מערבית של ירושלים – ניתוח
סטרטיגראפי ואדריכלי.

תשס"ז: נעה חכם – איקונוקלזם ומגמות נון פיגורטיביות באמנות היהודית במאות ה-ג-ט'
לספירה

תשס"ח: מאשה הלוי - ההקמה המחודשת של המקומות הקדושים לכנסיה הקתולית במרחב
הארץ ישראלי במאה העשרים: היבטים תרבותיים, גיאוגרפיים ופוליטיים.

תשס"ט: חזי עמיאור - שורשיו ועיצובו של המשק המעורב בהתיישבות הציונית.

תש"ע: דותן ארד - היהודים המסתערבים משלהי התקופה הממלוכית עד אמצע המאה הי"ז

תשע"א: יוחאי בן-גדליה - פילנתרופיה יהודית אירופאית בירושלים בזמן מלחמת קרים

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share