צילום של האוניברסיטה בהר הצופים

המרכז לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה של יד בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים

 

מפעל ספרי ירושלים

מלגות ופרסים

המרכז המשותף ליד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים מעניק כל שנה מלגת קיום, ע"ש רחל ינאית בן-צבי, לתלמידי תואר שלישי של האוניברסיטה העברית, שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ ישראל ויישובה.

כמו כן מעניק המרכז המשותף כל שנה שני פרסים ע"ש מארק ולובה יובילר, לתלמידי תואר שני של האוניברסיטה העברית, שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ ישראל ויישובה בעת החדשה (מן המאה הי"ח ואילך).

זוכי פרס יובילר בשנים תשמ"ה - תשע"ד

זוכי מלגת רחל ינאית בן-צבי בשנים תשס"ד - תשע"ד