קול קורא: גיליון 'קתדרה' בנושא מלחמת יום כיפור

קול קורא: גיליון 'קתדרה' בנושא מלחמת יום כיפור


לרגל ציון חמישים שנה למלחמת יום כיפור באוקטובר 2023, מבקשת מערכת 'קתדרה' להקדיש גיליון מיוחד למלחמה שטלטלה את החברה הישראלית ושהייתה קו פרשת מים במדינה בהיבטים רבים.

אנחנו מבקשים לכלול בגיליון זה מאמרים חדשים שיעסקו ברקע הרחב למלחמה ובגורמים לפריצתה, במהלכה בהקשרים הצבאיים, המדיניים והבינלאומיים, במצבו של העורף במלחמה ובהשלכותיה על החברה הישראלית על שלל גווניה. כן נבקש לדון במשמעויות המידיות וארוכות הטווח של מלחמה זו בתחומי החברה, הכלכלה, התרבות, הזהות היהודית, ההגות, ההנצחה, התקשורת והפוליטיקה במדינת ישראל.

אנו מזמינים חוקרים מדיסציפלינות שונות להגיש למערכת 'קתדרה' מאמרים מתחומי ידע מגוונים, ובכלל זה מאמרים בעלי גישה רב-תחומית.

המאמרים המוגשים למערכת צריכים להיות חדשים (שטרם ראו אור בעברית או בשפה אחרת) העומדים בהנחיות למחברים המפורסמות באתר יד בן-צבי (https://www.ybz.org.il/?CategoryID=179&ArticleID=174#.YkQF5upBzIU)
ובהיקף מרבי של 7,500 מילים.
את כתבי היד יש להגיש למערכת כתב העת בדוא"ל: cathedra@ybz.org.il,
עד לתאריך כ' בתשרי תשפ"ג (15 באוקטובר 2022).
המאמרים המוצעים יעברו שיפוט עמיתים כמקובל במאמרי 'קתדרה'.

קול קורא  לגליון קתדרה - מלחמת יום כיפור  קול קורא לגליון קתדרה - מלחמת יום כיפור
הדפס
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
קול קורא לכנס- ר' יוסף קארו בהקשריו הרחבים
קול קורא- מ'טבור העולם' לארבע כנפות תבל ובחזרה -כנס בין-לאומי בחקר ירושלים
מלגה על שם רחל ינאית בן-צבי לשנת תשפ"ג
פרסים ע"ש מארק ולובה יובילר לשנת תשפ"ב
קול קורא לסדנת דוקטורנטים לשנת תשפ"ד
מלגת פוסט-דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר א"י ויישובה לשנת תשפ"ד- תשפ"ה
קול קורא השפעת מלחמת יום הכיפורים על הציבור החרדי והציבור הדתי־לאומי בישראל
קול קורא- קדמתה
הודעה בדבר הכוונה לעשות שימוש ביצירה יתומה
קול קורא למאמרים לכתב העת 'עת-מול'

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר