מלגות מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל לשנת תשפ"א

מטעם מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל

יש להגיש את ההצעות עד ליום 18/6/2020
18/06/2020

מלגות מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל

מטעם מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל,

לשנת תשפ"א  2021/2020

 

מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל, הפועל בחסות מכון
בן־צבי והמרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי,
מכריז בזאת על מתן שתי מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי
הכותבים מחקרים על תולדות היהודים הספרדים בארץ ישראל.

 

מלגה אחת בגובה 6,000 ש"ח תינתן לתלמידה או לתלמיד הכותבים עבודת דוקטור בנושא יהודי ספרד
(כולל יוצאי סוריה ועיראק) בארץ ישראל

ומלגה שנייה בגובה 4,000 ש"ח
תוענק לתלמידה או לתלמיד מוסמך הכותבים עבודת גמר מחקרית בנושא זה.
למכון בן־צבי תישמר זכות הסירוב הראשונה לפרסום עבודותיהם של תלמידים שיזכו במלגות.

על המועמדים להגיש את תוכנית המחקר לאחר אישורה ברשות המחקר במוסדם.
יש להגיש את ההצעות עד ליום 18/6/2020
. 

המעוניינים מתבקשים לשלוח את הצעת המחקר המפורטת המאושרת
שתי המלצות בצירוף קורות חיים וטופס הבקשה המצ"ב

עד יום חמישי, כ"ו בסיון תש"ף(18/6/2020)
לידי גב' אפרת אבן, רכזת המנהלה של מכון בןֿצבי

באמצעות הדוא"ל: mbz@ybz.org.il

או באמצעות הדואר: יד יצחק בן־צבי, רח' אבן גבירול 14, ת"ד 7660 ירושלים. 

 

להורדת הטופס לחץ כאן

 

 

טופס מלגה  טופס מלגה
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
שמות הזוכים בפרס על מפעל חיים בחקר יהודי המזרח על שם יצחק בן-צבי
קול קורא לסדנת דוקטורנטים לשנת תשפ"א
שם הזוכה בפרס יצחק בן-צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן לשנת תש"ף
שם הזוכה בפרס לורך לשנת תש"ף
הודעה בדבר הכוונה לעשות שימוש ביצירה יתומה
פרס על מפעל חיים ע"ש יצחק בן-צבי