קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר תש"ף – 2020 מטעם מכון בן-צבי

20/02/2020

 

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח תומך במחקר מתקדם הקשור לתחומי העניין של המכון.

התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר ד"ר או פרופ'


את הבקשה לתמיכה במחקר יש לשלוח למכון בן- צבי עד ליום חמישי, כ"ה בשבט תש"ף, 20 בפברואר, 2020

לכתובת: mbz@ybz.org.il


הבקשה תכלול את הפרטים הבאים


1 . שם מגיש הבקשה.
2 . כותרת המחקר.
3 . תיאור מפורט של המחקר (כחמישה עמודים).
4 . שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער להשלמת המחקר.
5 . אם מדובר בעיבוד טקסט יש לציין נתונים  על אודותיו: לשונו, אורכו, טיבו, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו.
6 . מבצע/י המחקר – אם יש עוזרי מחקר, יש לציין את תפקידם ואת מספר השעות המשוער להעסקתם.
7 . קורות חיים של מבצע/י המחקר כולל רשימת פרסומיהם.
8 . פירוט משוער של עלויות המחקר, צילומים, הדפסות וכדומה
9 . תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים. יש לציין את הסכומים שהתקבלו מכל מקור תקציבי לצורך המחקר המוצע.
10 . בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים.
הבהרות
א. מענקי המחקר מיועדים למחקרים שאינם חלק מעבודת דוקטור ואינם מיועדים לסייע לפרסומו כספר.
ב. בסיס החישוב לשכר עוזרי המחקר יהיה על פי תעריפי האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן -צבי.
ג. קבלת תמיכה ממכון בן-צבי מותנית בהסכמה לזכות סירוב ראשון לפרסום אשר תישמר למכון. -
ד. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לתשלום לחוקר עצמו או לבן משפחה מדרגה ראשונה. התקציב מיועד להוצאות הנלוות של המחקר כגון: עוזרי מחקר, צילומים, רכישת ספרים וציוד למחקר.
ה. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לנסיעה לחו"ל.
ו. חוקר אשר מקבל את תקציב המחקר יוכל לממש אותו בכפוף למסירת קבלות מתאימות.

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
קול קורא לחוקרים ולמרצים לקראת כנס ימי ירושלים החמישי
שם הזוכה בפרס יצחק בן-צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן לשנת תש"ף
שם הזוכה בפרס לורך לשנת תש"ף
הודעה בדבר הכוונה לעשות שימוש ביצירה יתומה
קול קורא: "כי שם הייתי אני חיים דר": כנס לציון 400 שנה לפטירת ר' חיים ויטאל: 2020-1620, 15/04/2020
פרס על מפעל חיים ע"ש יצחק בן-צבי
מועמדים לפרס "עת-מול" לשנת תש"ף
שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי ואיש שלום תשע"ט