קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי תשפ"א 2021

 

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח תומך במחקר מתקדם הקשור לתחומי העניין של המכון.

התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר ד"ר או פרופ'.

סכום התמיכה הוא 10,000 ש"ח לכל היותר.


את הבקשה לתמיכה במחקר יש לשלוח למכון  בן-צבי

עד ליום חמישי, כ"ד בכסלו תשפ"א , 10 בדצמבר , 2020

לכתובת: efrate@ybz.org.il


הבקשה תכלול את הפרטים הבאים


1 . שם מגיש הבקשה.
2 . כותרת המחקר.
3 . תיאור מפורט של המחקר (כחמישה עמודים).
4 . שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער להשלמת המחקר.
5 . אם מדובר בעיבוד טקסט יש לציין נתונים  על אודותיו: לשונו, אורכו, טיבו, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו.
6 . מבצע/י המחקר – אם יש עוזרי מחקר, יש לציין את תפקידם ואת מספר השעות המשוער להעסקתם.
7 . קורות חיים של מבצע/י המחקר כולל רשימת פרסומיהם.
8 . פירוט משוער של עלויות המחקר, צילומים, הדפסות וכדומה
9 . תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים. יש לציין את הסכומים שהתקבלו מכל מקור תקציבי לצורך המחקר המוצע.
10 . בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים.


הבהרות
א. מענקי המחקר מיועדים למחקרים שאינם חלק מעבודת דוקטור ואינם מיועדים לסייע לפרסומו כספר.
ב. בסיס החישוב לשכר עוזרי המחקר יהיה על פי תעריפי האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן -צבי.
ג. קבלת תמיכה ממכון בן-צבי מותנית בהסכמה לזכות סירוב ראשון לפרסום אשר תישמר למכון.
ד. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לתשלום לחוקר עצמו או לבן משפחה מדרגה ראשונה. התקציב מיועד להוצאות הנלוות של המחקר כגון: עוזרי מחקר, צילומים, רכישת ספרים וציוד למחקר. במקרים מיוחדים תשקול הנהלת המכון תמיכה בהוצאות הקשורות לעריכה ותרגום חומר מחקרי פרי עטו של החוקר בעל המענק. על החוקר המעוניין להיעזר בכספי המענק למטרות אלו לתאם זאת מראש עם צוות המכון. בכל מקרה תינתן התמיכה רק בשלבים מוקדמים של עיבוד חומר לקראת פרסום, ולא אחרי התקשרות עם מו"ל לצורך הוצאה לאור.
ה. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לנסיעה לחו"ל.
ו. חוקר אשר מקבל את תקציב המחקר יוכל לממש אותו בכפוף למסירת קבלות מתאימות.

ז. חוקר שהצעתו התקבלה יוכל שוב ולהגיש בקשה להמשך תמיכה בשנה שנייה ואחרונה.

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
קול קורא לחוקרים להצעת מאמרים עבור ספר מאמרים על יצחק בן-צבי ופועלו כמנהיג וכחוקר
קול קורא - פרסים לספרים חדשים לשנת תשפ"א
שם הזוכה בפרס עת-מול לשנת תש"ף
שמות הזוכים בפרס על מפעל חיים בחקר יהודי המזרח על שם יצחק בן-צבי
שם הזוכה בפרס יצחק בן-צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן לשנת תש"ף
שם הזוכה בפרס לורך לשנת תש"ף
הודעה בדבר הכוונה לעשות שימוש ביצירה יתומה
פרס על מפעל חיים ע"ש יצחק בן-צבי
כנס בינלאומי במלאות מאה שנה להולדתו של אלבר ממי ושנה לפטירתו
Colloque international du Centenaire d'Albert Memmi,

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר