מלגות עמיתי מחקר בתחום יהדות המזרח לשנת תשע"ח(2017/2018)

22/01/2018
 

    

 מכון בן-צבי

לחקר קהילות ישראל במזרח

של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים

 

 משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

אגף מורשת


מלגות עמיתי מחקר בתחום יהדות המזרח

מטעם משרד החינוך ומכון בן-צבי

לחקר קהילות ישראל במזרח

לשנת תשע"ח 2018/2017

 

הארכת מועד הגשה

 

מכון בן-צבי והמרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך מכריזים על הענקת מלגות עמיתי מחקר לחוקרים העוסקים בחקר יהדות ספרד וקהילות יהודיות בארצות המזרח בתקופה שמאז גירוש ספרד ועד ימינו.

  

עדיפות תינתן למחקרים העוסקים בקהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים ובעיקר לחקר הקהילות האלה: לבנון, הודו, הקהילות הספרדיות בבלקן, גיאורגיה, הקווקז, כורדיסטאן, מרוקו הספרדית ועדן בתחומים הבאים: היסטוריה; ציונות, עלייה לארץ ישראל והגירה לארצות המערב; חינוך; שפה; הגות ויצירה תורנית וחילונית; אמנות; פולקלור; תרבות רוחנית וחומרית.

 

מצופה מהזוכים במלגה להשתתף באופן פעיל בפעילות המיועדת לעמיתי המחקר במסגרת מכון בן-צבי. מלגות המחקר יינתנו לחוקרים בשלבי מחקר שונים: תלמידי מ"א יקבלו עד  10,000 ש"ח, תלמידים לתואר דוקטור יקבלו עד 15,000 ש"ח.

 

הזוכים במלגה יקבלו חלק מהסכום מיד עם זכייתם וחלק יוענק להם עם סיום המחקר והגשתו. 

על תלמידי מ"א להגיש את פירות מחקרם לכל היותר שנתיים לאחר קבלת המלגה.

על תלמידי הדוקטור להגיש את פירות מחקרם לכל היותר שלוש שנים לאחר קבלת המלגה.

למכון בן-צבי זכות הסירוב הראשונה לפרסום עבודותיהם של תלמידים שיזכו במלגות ובפרסים.

המלגות אינן מיועדות לחוקרים העוסקים בחקר יהודי המזרח בארץ ישראל או במדינת ישראל.

המעוניינים מתבקשים לשלוח את הצעת המחקר המפורטת שאושרה ושתי המלצות בצרוף קורות חיים וכן למלא את הטופס המצ עד יום ראשון כ"ב בכסלו  תשע"ח (21/1/2018)

לגב' אביטל כהן, מכון בן-צבי, רח' אבן גבירול 12, ת"ד 7660 ירושלים. לפרטים: mbz@ybz.org.il; 02-5398844.

טופס מועמד\ת למלגת מחקר  טופס מועמד\ת למלגת מחקר
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
מועמדים לפרס "עת-מול" לשנת תשע"ח
קול קורא לפרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך לשנת תשע"ח
קול קורא לפרס ימי ירושלים ע"ש עוזי ומיכל הלוי
הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי
שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי תשע"ז
טופס מלגת רחל ינאית תשע"ח
טופס פרס יובילר תשע"ח
קול קורא: פרס על שם יצחק בן צבי ופרס על שם מרדכי איש-שלום לשנת תשע"ח