בין חומר לרוח- היהודים הספרדים בארץ־ישראל במאה ה־ 18- יום העיון השנתי של מרכז אלישר 2020

17/09/2020

בין חומר לרוח
היהודים הספרדים בארץ־ישראל במאה ה־ 18

יום העיון השנתי של מרכז אלישר - 2020

   

 

<

 

 

דברי פתיחה: ד״ר דותן ארד, אוניברסיטת בר־אילן, ראש מרכז אליָשׁר
ברכות: מר עודד אליָשׁר
17:15 מושב ראשון | בין ארץ־ישראל לתפוצות: עלייה ותמיכה חומרית
יו״ר: ד״ר לילך תורג׳מן, אוניברסיטת בר־אילן ומכללת דוד ילין
פרופ׳ לאה בורנשטיין־מקובצקי, אוניברסיטת אריאל
התרוששות ומחלוקת: עלייתם של רבנים וגבירים לטבריה
ולצפת בהקשרה ההיסטורי
מר אלדד ציון, אוניברסיטת אמסטרדם
“כי מציון תצא קבלה״: תפקיד הקבלה בספרות השבח הירושלמית
שנכתבה עבור ‘ירושלים ההולנדית׳ )אמשטרדם(
18:00 אתנחתא מוזיקלית
18:15 מושב שני | זרמים רוחניים: קבלה ושבתאות
יו״ר: פרופ׳ אבי אלקיים, אוניברסיטת בר־אילן
ד״ר עודד כהן, האוניברסיטה העברית
‘לבער מן הכרם את הקוצים׳: שבתאות ושתדלנות בירושלים בשולי
עליית יהודה החסיד
מר יניב מזומן, אוניברסיטת בן־גוריון
ישיבת המקובלים בית אל, הרש״ש והקבלה במאה השמונה-עשרה
בירושלים
19:00 חלוקת המלגות
ברכות למקבלי המלגות: פרופ׳ עפרה תירוש־בקר, האוניברסיטה העברית,
ראשת מכון בן־צבי
הצגת עבודות הדוקטור הזוכות:
מר נעם ל ב-אל, האוניברסיטה העברית | יציג את עבודתו:
מלאכת המקובל: היסטוריה של ידע קבלי בעת החדשה המוקדמת
גב׳ אנאבלה אספרנסה , האוניברסיטה העברית | תציג את עבודתה:
פרקטיקות דתיות של נשים יהודיות דוברות לאדינו לאור כניסתה
של הרפואה המדעית 1940-1870

הדפס
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר