הספר היהודי בצפון אפריקה- ערב הוקרה לפועלו של אברהם הטל ז"ל

31/05/2022

הספר היהודי בצפון אפריקה- ערב הוקרה לפועלו של אברהם הטל ז"ל

 

 

 פתיחה וברכות

פרופ’ מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית וראשת מכון בן־צבי

נציג/ת המשפחה


מוזיקה: מעיין ליניק


מושב ראשון

 

מנחה: פרופ’ מרים פרנקל


פרופ’ )אמריטוס( יוסף יובל טובי, אוניברסיטת חיפה
הגיוון הלשוני והעושר הסוגתי )הז'אנרי(
של הספרות היהודית בזמן החדש בתוניסיה


יעל ברוך, האוניברסיטה העברית
האיור והכתב: ספרי ילדים להוראת עברית
בתוניסיה כסוכני תרבות


ד”ר דוד גדג’, האוניברסיטה העברית- לבקשת המרצה ההרצאה לא הוקלטה
הדף הבודד: תרומה חדשה לתולדות הדפוס
העברי במגרב


ד”ר לביא שי, מנהל ספריית יד בן־צבי
יסוד מוסד: אוספי אברהם הטל בספריית יד
יצחק בן־צבי


מוזיקה: מעיין ליניק


מושב שני : האיש ופועלו


מנחה: פרופ’ ירון הראל, אוניברסיטת בר־אילן


פרופ’ נחם אילן, המכללה האקדמית חמדת
אברהם הטל - ספרן שהיה מקור השראה ומקור
סמכות


דברי זיכרונות:

 

יוחאי גואל, מנהלה לשעבר של ספריית יד בן־צבי


מיכאל גלצר, מכון בן־צבי


נעמה שי־כתריאלי, מכון בן־צבי

הדפס
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר