'לך נכספה נפשי מפאתי מערב'

23/09/2020

ירושלים וארץ ישראל בתרבותם וביצירתם של יהודי צפון אפריקה

 

 

 

 

 

10:00 – 10:15 דברי ברכה
יעקב יניב | מנכ״ל יד יצחק בן־צבי
פרופ׳ עפרה תירוש־בקר | ראשת מכון בן־צבי, האוניברסיטה העברית
פרופ' ריכב (בוני) רובין | ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, האוניברסיטה העברית

10:15 – 11:45 מושב ראשון: ירושלים וארץ ישראל בשירת יהודי צפון אפריקה
יו"ר: ד"ר חביבה ישי, אוניברסיטת בן־גוריון

בניית הזיכרון הלאומי בתרבות הקהילתית של יהודי מרוקו: מיתוס, אתוס ואֶפּוֹס בקִצוֹת הערביות־היהודיות לתשעה באב | פרופ׳ יוסף שיטרית, אוניברסיטת חיפה
ירושלים וארץ ישראל בשירה העברית של יהודי צפון אפריקה | פרופ׳ אפרים חזן, אוניברסיטת בר־אילן
 הדוד והרעיה, כנסת ישראל וירושלים, ביצירה הפיוטית של חכמי אביחצירא | ד״ר מאיר נזרי, אוניברסיטת בר־אילן

אתנחתא מוזיקלית

12:15 – 13:15 מושב שני: הפעילות הציונית ולימוד העברית במאה ה־20 בקרב יהודי צפון אפריקה
יו"ר: פרופ' ירון צור, אוניברסיטת תל אביב

ארץ ישראל וירושלים בעיני ציונים בצפון אפריקה לאחר מלחמת העולם השנייה | פרופ׳ חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה
שירת נשים ציונית מלוב ומדרום תוניסיה | ד"ר דוד גדג׳, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון

הפסקה

13:30 – 14:30 מושב שלישי: העליות מצפון אפריקה ודפוסי הקליטה שלהן
יו"ר: פרופ' אסתר מאיר־גליצנשטיין, אוניברסיטת בן־גוריון
עולים לירושלים ומתיישבים בגליל: יהודי צפון אפריקה בארץ ישראל במאה ה־19 | ד״ר מיכל בן־יעקב, מכללת אפרתה
תרומת יהודי צפון אפריקה להתיישבות העובדת | ד״ר אלישבע שטרית, מכון שכטר למדעי היהדות 

הדפס
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר