ביטחון וצבא

לעיתים נדמה כי ההיסטוריה של ארץ ישראל נכתבה בדם – עד כי האירועים המשמעותיים ביותר המציינים את תולדותיה הם המלחמות או המאורעות שהתרחשו בה.

עם זאת, מסיבות מובנות, לא תמיד התיעוד החזותי של אירועים ביטחוניים אלו הוא רב. פעמים רבות תועדו כוחות הביטחון בשעת אימוניהם, או עם שוך הקרבות ולאו דווקא בלהט הקרב.

כוחות הביטחון העיקריים בארץ בכל תקופה היו נתונים למרותם של שליטי הארץ וכללו יחידות צבא, שיטור וכליאה. אלו תועדו לצרכי תעמולה, שליטה ופיקוח על ידי השליט עצמו, על ידי כוחות ריגול ועל ידי תושבי הארץ.

אך לא כל כוחות הביטחון שפעלו בארץ ישראל בעת החדשה היו כפופים לחוק ולשליטי הארץ. כבר בשלהי התקופה העות'מאנית פעלו בארץ כוחות יהודיים חמושים, כגון ארגון 'בר-גיורא' ו'השומר' שקראו להגן על הנפש והרכוש היהודי מפני גנבים ופורעים ערבים. בתקופה המנדטורית התגבשו כוחות מגן יהודיים באופן מחתרתי - 'ההגנה', האצ"ל והלח"י. אל מולם התארגנו כוחות מזוינים ערבים - 'כנופיות' שפעלו בעיר ובכפר. בתקופת זו השתלבו יהודים וערבים גם בצבא ובמשטרה הבריטית ('הגדודים העבריים', 'הבריגאדה', 'גפירים' ושוטרים).

במהלך מלחמת העצמאות התמזגו המחתרות היהודיות לכדי צבא אחד – צה"ל. צבא זה התמודד עם צבאות סדירים ערביים הצטרפו אל הכוחות המזוינים הערבים המקומיים. בשנים הבאות שינה הסכסוך היהודי-ערבי את פניו והתלקח מדי כמה שנים כמלחמה בין צה"ל לצבאות מדינות ערב השכנות.

במבחר התצלומים שלפניכם הוענקה תשומת לב לאירועים הביטחוניים העיקריים שהתרחשו בארץ ישראל בעיקר במחצית הראשונה של המאה העשרים. וכן לסוגים שונים של כוחות הביטחון שפעלו בארץ: צבא, שיטור וכליאה.

מלחמות ישראל

אירגוני שמירה והגנה טרום-מדינה

כוחות ערבים סדירים ובלתי-סדירים

מאורעות

מלחמת העולם הראשונה

מלחמת העולם השניה

צה"ל

שוטרים ונוטרים

בתי-סוהר

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר