גליון פעמים 119

ביאליק / שירה

הפעם בפעמים - תקצירי המאמרים

 

רפי שיניאק / היער, הערבה ומה שביניהם: חיים נחמן ביאליק מלמד תולדות הספרות העברית הרצאות ח"נ ביאליק על הפיוט, אודסה 1918,  על פי רשימות אביגדור גרינשפאן - למאמר המקוון

 

אופיר מינץ-מנור / הרהורים על אופייה של השירה היהודית והנוצרית בשלהי העת העתיקה

 

תעודה

 

אדוין סרוסי / נבואת ביאליק על המוזיקה המזרחית בתרבות העברית החדשה

 

שמואל אבנרי / נכספתי היחשב הדום רגליך: למקומו של ביאליק בקהילות המזרח

 נספח 1: ביאליק ועדות המזרח: אנטומיה של עלילה ועלבון שווא

 נספח2: 'כל חיי ידעתי שביאליק שונא ספרדים': הניתן לשרש עלילה שהפכה למיתוס?

 

יצחק טוב-עלם (בונפיס)    / שיר ליובל השישים של ביאליק

 

ישראל ישעיהו / תופעה נסית רסת חסד: נאום על ביאליק

 

מנשה ענזי / בן איש מוזג ובן האורגים: ישראל ישעיהו  וקשריו עם ביאליק

 

 

במרכז חוברת זו של פעמים הרצאות על תולדות הספרות העברית שנשא חיים נחמן ביאליק באודסה בשנת תרע"ח (1918), בסמינר למורים של אגודת 'תרבות'. נוסח ההרצאות נמסר לנו באופן מפורט בכתב יד, במחברת של אחד מתלמידי הסמינר, אביגדור גרינשפאן (1885–1960). המחברת היא תרומה חשובה להבנת גישתו של ביאליק לספרות בכלל ולספרות העברית בפרט, מאז תקופת המקרא ועד תור הזהב בספרד. הדברים פותחים צוהר נוסף להבנת הגותו של המשורר הלאומי על התרבות העברית לדורותיה. ביאליק ראה בספרות המקרא את גולת הכותרת של התרבות העברית, ואת כל שאר תקופות הספרות שאחריה שקל ובחן בהשוואה אליה. בחוברת זו אנו מביאים את הנוסח המלא של ההרצאות כפי שנכתב בידי גרישפאן, בצירוף מבוא מאת רפי שיניאק, המציג את ההקשר הרחב של גישתו של ביאליק לספרות העברית ובעיקר לזו של ימי הביניים. אף שביאליק הדגיש בהרצאותיו רעיונות שהביע במקומות ובזמנים אחרים, אין מדובר בחזרה סתמית על דברים שכבר הגה וכתב. יש בהרצאות אלו סקירה מרוכזת, רציפה וראשונית, הפורשת תפיסת עולם מגובשת ואחדותית, המובעת בסגנון עשיר בדימויים מעולם הטבע. סדרת ההרצאות חושפת שוב את בקיאותו של ביאליק בספרות העברית לדורותיה, בקיאות שאפשרה לו להביא דוגמאות רבות, את היותו מורה מחונן וכריזמטי ובעיקר את הגותו המקורית והייחודית.- למאמר המקוון

 

ד"ר רפי שיניאק מלמד במכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב.

מבט עכשווי על חקר הפיוט מציג אופיר מינץ-מנור, המבקש להראות כי לשירה היהודית (בעברית ובארמית) היו זיקות עמוקות לשירה הליטורגית הנוצרית (הסורית והיוונית) והשומרונית. הזיקות הללו באו לידי ביטוי בראש ובראשונה במאפיינים פואטיים ופרוזודיים משותפים, שמחד גיסא ינקו ממסורת השירה השמית הקדומה (בעיקר המקראית), ומאידך גיסא חידשו בה חידושים גדולים. הזיקות התוכניות המשמעותיות בין חטיבות השירה השונות מדגישות את חשיבות העיון ההשוואתי בשירים הללו. השירה שנתחברה בשלהי העת העתיקה מספקת אם כן עדות נוספות לשיח התרבותי הער שהתנהל בתקופה זו.

ד"ר אופיר מינץ-מנור מלמד במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה.

התעודות במדור תעודה עוסקות בפנים שונות של היחסים ההדדיים שבין ביאליק לקהילות ישראל במזרח. פרופ' אדוין סרוסי מן האוניברסיטה העברית בירושלים מנתח מכתב שכתב ביאליק, ושהופיע בפתח הקובץ 'שירי ישראל בארץ הקדם' (אסתאנבול תרפ"ו); שמואל אבינרי, המופקד על ארכיון כתבי-היד והמחקר בבית-ביאליק, מציג שתי תעודות: שיר הלל לביאליק שכתב המורה הבגדאדי יצחק טוב-עלם (בונפיס) במלאות למשורר שישים, ונאום שנשא ישראל ישעיהו בכנסת במלאות מאה להולדתו של ביאליק. מנשה ענזי, תלמיד מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים וחוקר במכון בן-צבי, דן בקשר שבין ביאליק לישעיהו. בנספח לדברים הבאנו את מאמרו של שמואל אבנרי 'ביאליק ועדות המזרח: אנטומיה של עלילה ועלבון שווא', שראה אור במוסף לתרבות וספרות של עיתון 'הארץ' בשנת 2003, יחד עם רשימה של אבנרי על התגובות שקיבל על מאמר הזה.

מערכת פעמים מבקשת להודות לעמיתים שסייעו בנדיבות להכנת החוברת: שרה ברייטברג-סמל, אריה קילמניק, נתן שיפריס ואורי קרויזר. בשער החוברת ובתוכה תחריטים שהכין האמן משה גרשוני בעקבות שירים של ביאליק, ושראו אור במסגרת סדנת ההדפס ירושלים. תודה למשה גרשוני ולסדנת ההדפס ירושלים על שיתוף הפעולה והתמיכה.

 

רפי שיניאק / היער, הערבה ומה שביניהם: חיים נחמן ביאליק מלמד תולדות הספרות העברית הרצאות ח"נ ביאליק על הפיוט, אודסה 1918,  על פי רשימות אביגדור גרינשפאן  רפי שיניאק / היער, הערבה ומה שביניהם: חיים נחמן ביאליק מלמד תולדות הספרות העברית הרצאות ח"נ ביאליק על הפיוט, אודסה 1918, על פי רשימות אביגדור גרינשפאן
הדפסהוסף תגובה
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר