מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

המודלים האיקונוגראפיים של ההגדות המאוירות מספרד

מתוך פעמים 50

המוזיאון ההיסטורי-אתנוגראפי ליהודי גרוזיה

מתוך פעמים 15

המונחים האתניים המשמשים להגדרתם של יהודי גאורגיה

המוסיקה של השיר העממי בלדינו

מתוך פעמים 77

המורשה היהודית-מוסלמית

מתוך פעמים 20

המורשה, חוקריה ושוחריה

מתוך פעמים 23

המורשת הלשונית העברית של קהילות ספרד – פרקים אחדים

מתוך פעמים 53

המחול בקהילות יהודי דוכסות מאנטובה במאות הי"ז והי"ח

מתוך פעמים 37

המחקר ההיסטורי של הכפר היהודי אבא סבא בדגסטאן לאור ממצאים אפיגרפיים חדשים

המחתרת החלוצית בעיראק

מתוך פעמים 8

המיסטיפיקציה של הקבל ה והמיתוס של המיסטיקה היהודית

מתוך פעמים 110

המלווים היהודים באיטליה בימי הרנסאנס – האומנם גורם כלכלי?

מתוך פעמים 41

המליסמה: פראמטר מוסיקלי המאפיין עדות מזרחיות בארץ, יהודיות ולא יהודיות

מתוך פעמים 77

'המנגינות העתיקות' – לקדמות המוסיקה בליטורגיה היהודית-ספרדית

מתוך פעמים 50

המנונים ציוניים בלאדינו – עיון בסוגה ובפואטיקה

מתוך פעמים 73

המָּסוֹרָה בין המזרח למערב

מתוך פעמים 92

המסורות המוסיקאליות שבעל-פה בקרב קהילות ישראל – דרכי בדיקה וכיווני מחקר

מתוך פעמים 31

המסע לעבר ארץ-ישראל: הסיפור על אבא מהרי

מתוך פעמים 33

המערבים – ראשוני הירושלמים בבניית שכונה מחוץ לחומה

מתוך פעמים 21

המפגש בין השירה העברית לבין השירה הערבית במזרח במאות הי'-הי"א

מתוך פעמים 62

המצוי והרצוי בהוצאת מדרש גדול

מתוך פעמים 10

המקומות הקדושים של יהודי אתיופיה

מתוך פעמים 22

המקורות לחקר יהודי מצרים ויהודי תורכיה בדורות האחרונים

מתוך פעמים 23

המקורות לראשית מישרת ראש-היהודים (הנגידות) במצרים

מתוך פעמים 2

המקורות לראשית מישרת ראש-היהודים (הנגידות) במצרים

מתוך פעמים 2

המרות דת בקרב יהודי עיראק בעת החדשה

מתוך פעמים 42

המרות דת והתאסלמות בימי-הביניים: מה בין יהודים לנוצרים?

מתוך פעמים 42

המרכז לשילוב מורשת יהדות ספרד והמזרח כסוכן חברתי בישראל – נקודת מבט סוציולוגית

מתוך פעמים 94-5

המרכיב העברי בערבית המדוברת של יהודי תוניסיה

'המרכיב הפלשתיני' בהתפרצויות אלימות בין יהודים ובין מוסלמים בארצות האסלאם

מתוך פעמים 63

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר