מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

'החלוץ' בסוריה וההתיישבות בחורן 1936-1928

מתוך פעמים 14

החקיקה האנטי-יהודית בבולגאריה, 1942-1940, והתגובות עליה

מתוך פעמים 27

הטראנספורמציה של הסיפור התלמודי ב'מעם לועז'

מתוך פעמים 7

היבטים בחקר ההיסטוריה התרבותית של יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים – עבר, הווה ועתיד

'היהדות האקוסטית' ו'היהדות המתקדמת' – יהודי צפון-אפריקה בעיתונות היהודית בגרמניה בראשית המאה ה-19

מתוך פעמים 5

'היהודים אשר במצרים שולחניים ובעלי סחורה ומשא ומתן' – פעילותו המסחרית של אברהם קולון במצרים במאה הט"ז

מתוך פעמים 51

היהודים באזור רומאניה בימי ר' עובדיה מברטנורא – קווים לדמותם החברתית והתרבותית

מתוך פעמים 37

היהודים באיראן במאות ט"ז-י"ח

מתוך פעמים 6

היהודים בהודו כיום – קהילה שורדת

מתוך פעמים 71

היהודים בעדן במאה הי"ט

מתוך פעמים 10

היהודים בעיראק בתקופת שלטון הגנרל עבד אל-כרים קאסם (יולי 1958 – פברואר 1963)

מתוך פעמים 71

היהודים הספרדים בחיי הכלכלה של רומאניה

מתוך פעמים 31

היהודים הפורטוגלים של ברבדוס

מתוך פעמים 76

היהודים והמדינה במצרים העות'מאנית

מתוך פעמים 70

היחסים בין הקהלים במצרים במאות הט"ז והי"ז

מתוך פעמים 16

היישוב היהודי במזרח קווקז

מתוך פעמים 81

היסודות הספרדיים בשירת ר' ישראל נג'ארה

מתוך פעמים 49

היצירה ההלכתית והתורנית במצרים במאתיים השנים האחרונות

מתוך פעמים 86-7

היצירה ההלכתית של חכמי בבל (עיראק) בעת החדשה

מתוך פעמים 86-7

היצירה הספרותית של יהודי כורדיסתאן לתחומיה

מתוך פעמים 13

היצירה התורנית בסוריה ולבנון בשנים 1950-1750

מתוך פעמים 86-7

הירידה הרוחנית־דתית של הקהילה היהודית בספרד בסוף המאה הי"ד

הכרוניקה של אבן נאצר: טקסט חדש על תנועות משיחיות יהודיות בתימן במחצית השנייה של המאה הי"ז – רקע ותרגום

מתוך פעמים 43

הכרת פנים בקבלה

מתוך פעמים 104

הכתר בפֻסטאט: כתר ארם צובה בתעודות מן הגניזה הקהירית / נריה קליין

הלבוש והמראה של יהודיות בכפר אחד בתימן – כביטוי למעמדן

מתוך פעמים 41

הלשונות היהודיות - המשותף, המיוחד והבעייתי

מתוך פעמים 1

המגרב וישיבות הגאונים בבבל – בראי ספרות השאלות והתשובות (במאות הט'-הי"א)

מתוך פעמים 38

המדינה הספרדית והיהודים במאה העשרים

מתוך פעמים 69

המדיניות הגרמנית של ההשמדה באיטליה (1945-1943)

מתוך פעמים 28

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר