מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

הארות לנקודות יהודיות בכרוניקה של אבן נאצר

מתוך פעמים 43

האתנוגרף שנשכח: אריך בראואר וחקר יהודי המזרח

'הבריחה מגיא ההריגה' – רופאים מבני האנוסים עוזבים את פורטוגאל בראשית המאה הי"ז

מתוך פעמים 68

הגבהת ספר התורה בתימן

מתוך פעמים 65

הגירה ברומאנים מאת סופרים יהודים מצפון-אפריקה – בנסוסאן, בוגאנים, כאיאט

מתוך פעמים 36

הדחתו של החכם באשי החלבי האחרון

מתוך פעמים 44

הדימוי של היהודי בעיני האיראנים לאחר מלחמת-העולם השנייה (1979-1945)

מתוך פעמים 29

הדמות והעיר: סיפורים הומוריסטיים יהודיים-ספרדיים

מתוך פעמים 7

הדפוס היהודי בבלגראד 1905-1837

מתוך פעמים 52

הדרשה ה'ספרדית' במאה הט"ז – בין ספרות למקור היסטורי

מתוך פעמים 26

'הדת ועץ הדעת' – פולמוס 'משכילי' ברומאן פולקלורי מחיי היישוב הספרדי הישן בירושלים

מתוך פעמים 49

ההוספיטאלים היהודיים בספרד

מתוך פעמים 37

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

מתוך פעמים 94-5

ההלכה כעדות לחיי המין אצל היהודים שבארצות האסלאם בימי-הביניים: כיסוי הפנים ונישואי 'מתעה'

מתוך פעמים 45

ה'הללות' שבפי יהודי אַלְחוּגָרִיה ויהודי מרכז תימן

מתוך פעמים 19

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת־תרבותי בימי־הביניים

ההתחלות של הכתובה המעוטרת בקהילות פר ואפגאנסתאן

מתוך פעמים 79

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן – הארגון המרכזי הראשון של יהודי פרס (1931-1917)

מתוך פעמים 89

הוקעת צאצאי שאול בידי הגבעונים

מתוך גנזי קדם ח'

החברה העות'מאנית ותרבותה בראי הצוואות העבריות: דמות המשפחה

החומש בארמית יהודית חדשה - תיאור מסכם

מתוך פעמים 83

החיטוב של עדות ישראל

החיים הדתיים בקהילה היהודית הבוכארית במרכז אסיה הסובייטית לאחר מה"ע הII

החיים הפנימיים של יהודי סוריה בשלהי התקופה העות'מאנית

מתוך פעמים 3

החינוך בקהילה היהודית בבגדאד עד שנת 1914

מתוך פעמים 36

החינוך בקרב היהודים ההרריים

מתוך פעמים 9

החינוך היהודי באפגאניסתאן

מתוך פעמים 9

החינוך היהודי במארוקו

מתוך פעמים 9

החכם באשי של קושטא ו'מלחמת הרבנות' בירושלים

מתוך פעמים 12

החכם טוביה שמחה לוי בבוויץ – אחרון חכמי קהילת הקראים במצרים

מתוך פעמים 32

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר