מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

ממשיך לספרות הפרסית-היהודית

מתוך פעמים 35

ממשלת עיראק והעלייה הגדולה של היהודים לישראל

מתוך פעמים 39

מן הכתב אל הפה – גלגולה של ספרות קאנונית בפתגמים

מתוך פעמים 93

מנהיגות ציונית וקומוניסטית במבחן קליטת עולי עיראק בישראל

מתוך פעמים 101-2

מנהיגותו הרוחנית של מהרי"ץ – עמדה עקרונית בעד המנהג המקורי ופשרנות ביישומה

מתוך פעמים 55

'מנחת יהודה' לר' יהודה בן עטר – נוסחים ועיונים

מתוך פעמים 38

מניצני האסכולה הספרדית בפרשנות המקרא – קטעים מפירוש שמואל א' לרבי יהודה חיוג'

מתוך פעמים 68

מסורות הכתב והכתיב בתרגומי הלדינו מן המאה הט"ז ואיך

מתוך פעמים 101-2

מסמך מן הארכיון – תגובות ממשלת ישראל על החלטת בית הנבחרים העיקראקי להקפיא את רכושם של יהודי עיראק העולים לישראל

מתוך פעמים 71

מסע בחבש לגילוי הפלשים – הקדמה והערות: סטיבן קפלן

מתוך פעמים 58

מסעות כאמצעי-תקשורת בקרב ביתא ישראל באתיופיה

מתוך פעמים 33

מספרד לצפון אפריקה – השירה העברית במעבר

מתוך פעמים 59

מספרד לשלוחותיה - מורשת השירה בגלגוליה

מתוך פעמים 26

מעיל תשבץ

מתוך פעמים 64

'מעל הטבע' ו'מעל השכל': עיונים מחודשים במשנתו של ר' אברהם סבע

מתוך פעמים 62

מעמד יהודי מארוקו במאה הי "ג

מתוך פעמים 63

מפעלו ההלכתי של רב סעדיה גאון

מתוך פעמים 54

מצפונה של בבל במערב עד סין במזרח ועד תימן בדרום – תרומי התפוצה של המסורת הבבלית בתקופת הזוהר שלה

מתוך פעמים 71

מקובלי דרעה

מתוך פעמים 24

מקום אחר – בית הקברות בתרבות היהודית

מתוך פעמים 98-9

מקומה של הקהילה הספרדית ביישוב היהודי באמריקה הלטינית – הדוגמאות של האואנה ובואנוס איירס

מתוך פעמים 76

מקומו של רב סעדיה גאון בתולדות השירה העברית

מתוך פעמים 54

מקומן של מסורות עדות ישראל בגיבוש סגנון מוסיקה ישראלי

מתוך פעמים 19

מקור ועיבוד במוסיקה של עדות ישראל

מתוך פעמים 19

מקור חדש לתרגומו של שמואל אבן תבון למורה נבוכים והערותיו עליו

מתוך פעמים 72

מקור חדש על יהודי מווינה בחצרו של מלך אתיופיה

מתוך פעמים 94-5

מקורות איטלקיים לתולדות היהודים בשאלוניקי בתקופת השואה

מתוך פעמים 65

מקורות חדשים לתולדות הקראים במצרים במאה הט"ז (תיאור ראשוני)

מתוך: גנזי קדם ב

מקורות חדשים מן הגניזה לפעילותו המסחרית של האר"י במצרים

מתוך פעמים 16

מראות מבתי כנסת בקאהיר

מתוך פעמים 7

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר