'שטר שימוש בית דין' (מחצ'ר) אצל רס"ג ובגניזה וה'מחצ'ר' המוסלמי

מתוך: גנזי קדם ה
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share