יד ליצחק בן-צבי

 

תולדות חייו

יצחק בן-צבי נולד בשנת 1884 בפולטאווה, אוקראינה, בנו של צבי שימשילביץ (שמשי). היה פעיל בתנועה הציונית (פועלי ציון) ובהגנה על יהודי אוקראינה. עלה לארץ ב-1907. השתתף בקונגרס הציוני השמיני (האג 1907).
היה בין מייסדי "השומר" (1909) ומייסדי הגימנסיה בעברית בירושלים (1909). נישא לרחל ינאית (1918).

לפני מלחמת העולם הראשונה ביקר בן-צבי בקהילות יהודיות באיזמיר, בקושטא, בסאלוניקי, בבירות, בדמשק ועוד, ומאז התעניין כחוקר וכאיש ציבור ביהדות ספרד והמזרח. בזמן המלחמה גורש יחד עם דוד בן-גוריון מארץ-ישראל על-ידי התורכים, והם גלו לארצות הברית שם הקימו את תנועת "החלוץ" באמריקה. שני הגולים התנדבו לגדודים העבריים וחזרו לארץ-ישראל דרך מצרים עם הצבא הבריטי ב-1918.    


   


יצחק בן-צבי נבחר למזכירות הוועד הפועל של הסתדרות העובדים בארץ-ישראל ושימש גם חבר מועצת עיריית ירושלים. שימש כיו"ר הוועד הלאומי (מ-1931) וכנשיאה (מ-1945). אחרי הקמת המדינה נבחר בן-צבי לכנסת הראשונה (מטעם מפא"י) וכן לכנסת השנייה.

יצחק בן-צבי עמד בראש המכון לחקר קהילות ישראל במזרח, שנוסד על-ידיו ב-1947 ושנקרא (מתשנ"ג) מכון בן-צבי.
 

לאחר מות הנשיא הראשון, ד"ר חיים וייצמן, נבחר בן-צבי לנשיא המדינה (1952). בן-צבי נבחר לכהונה שנייה ב-1958 ולכהונה שלישית ב-1962. הודות לפשטות הליכותיו ואורח-חייו של בן-צבי, צניעותו האישית וזיקתו לכל חלקי העם על שבטיו ועדותיו נעשתה הנשיאות - בצד תפקידה הרשמי והקונסטיטוציוני - מוסד עממי קרוב ללבו של כל אזרח בישראל.


במחקריו עסק בן-צבי בתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל ובעדות ישראל במזרח. בין ספריו הרבים הבולטים הם: אוכלוסי ארצנו, ארץ-ישראל ויישובה בימי השלטון העות'מאני, שאר ישוב, מחקרים ומקורות, זכרונות ורשומות, נדחי ישראל, ספר השומרונים והגדודים העבריים.

יצחק בן-צבי נפטר בכ"ט בניסן תשכ"ג (23 באפריל 1963) בראשית כהונתו השלישית כנשיא. לאחר מותו הוקמה יד יצחק בן-צבי לזכרו על-פי החלטת הכנסת וכעבור זמן שולב בה מכון בן-צבי, המתנהל תחת פיקוח אקדמי של האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

ספרי יצחק בן-צבי

 

אכלוסינו בארץ, א-ב, ורשה תרפ"ט-תרצ"ב.

 

ארץ ישראל וישובה בימי השלטון העתמאני, מהדורה ג, ירושלים תשל"ו.

 

י' בן-צבי וד' בן גוריון, ארץ ישראל בעבר ובהוה (תרגם ד' ניב, ההדירו מ' אליאב וי' בן-אריה), ירושלים תש"ם (1979).

 

הגדודים העבריים: אגרות (התקין והביא לדפוס ד' בנבשנתי), מהדורה ב, ירושלים תשכ"ח.

 

זכרונות ורשומות מהנעורים עד 1920 (ערכו: ר' ינאית בן-צבי וי' ארז), מהדורה ג, ירושלים תשכ"ט (1968).

 

החזון והגשמתו: פרקי זכרונות ורשימות על בעיות ההסתדרות, תל אביב 1968.

 

הישוב העברי בכפר פקיעין, תל אביב תרפ"ב.

 

כתבי יצחק בן-צבי, כרך א-ה, תל אביב תרצ"ו-תרצ"ז( כרך א: זכרונות ורשומות; כרך ב: שאר ישוב, חלק א; כרך ג: שאר ישוב, חלק ב; כרך ד: בעיות הישוב; כרך ה: אוכלוסי ארץ ישראל).

 

י' בן-צבי, מ' גושן-גוטשטיין, ד"ש לוינגר, מחקרים בכתר ארם-צובה (עורך: ח' רבין), ירושלים תש"ך.

 

מחקרים ומקורות (ערכו ז' שז"ר ומ' בניהו), ירושלים תשכ"ו.

 

מסעות ארץ ישראל: לרבי משה באסולה הנודע בשם "הנוסע האלמוני מליוורנו משנת רפ"ב", ירושלים תרצ"ח.

 

מסעות בשבילי הארץ ושכנותיה: מתוך רשימות-דרך ויומנים, ירושלים תש"ך.

  

שאר ישוב: מאמרים ופרקים בדברי ימי הישוב העברי בא"י ובחקר המולדת, תל אביב תרפ"ז.

 

ספר השומרונים: תולדותיהם, מושבותיהם, דתם וספרותם, תל אביב תרצ"ה.

 

ספר שירות ותשבחות של השבתאים (העתקה ותרגום: מ' אטיאש; הערות ובאורים: ג' שלום ; הקדמה על כת השבתאים בשאלוניקי וכתבי-היד: י' בן- צבי), תל אביב תש"ח.

 

רשמי דרך  (ליקטה וערכה ר' ינאית בן צבי), ירושלים תשל"ב.

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר