כנס בינלאומי בממוריאל פאריס 2012

List of lectures:

Dear visitors we are working on making all lectures available in English and French.
in order to watch a lecture please preach on the preferred language.   

 

1st session:

Chairwoman: Marie-Anne Matard Bouncci, professor university paris VIII
chose lanuage        ( English – French )

 • Jamaa Baida, université Mohammed V de Rabat, Maroc, Le débarquement américain et les répercussions multiformes au Maroc   
  chose lanuage       
  ( English – French )

 • Filippo Petrucci, université de Cagliari, Italie  Les communautés juives de Maroc, de Tunisie et d’Algérie entre 1940 et 1943     
  chose lanuage       
  ( English – French )

 • Joseph Chetrit, université de Haifa, Israël, La réaction de la communauté juive de Casablanca au débarquement des Alliés à Casablanca: rapports, piyyutim et chants en judéo-arabe                               
  chose lanuage       
  ( English – French )

 • Robert Watson, université Stetson, Deland, Etats-Unis, An Ambiguous Liberation: the Allied Occupation in the Memoirs of Maghrebi  Jewish Communists                                                              
  chose lanuage       
  ( English – French )

 

 

2nd session:

 

Chairman: Claude Singer, M'morial de la Shoah, paris            
chose lanuage       
( English – French )

·         Damien Heurtebise, conservateur en chef du patrimoine au Centre des archives diplomatiques de Nantes, La guerre des ondes : l'Afrique du Nord dans les émissions de radio                                      
chose lanuage       
( English – French )

·         Yael Abessira, l'université hébraïque de Jérusalem, Israël, L’arme du verbe, narratifs de propagande en arabe des Britanniques et des Nazis au Maghreb à la veille de l’Opération Torch et leurs influences sur la société musulmane                                                                            
chose lanuage       
( English – French )

 

3rd session

 

Chairwoman: Peggy Frankston, Holocaust memorial museums
chose lanuage        (
English – French )

 

·         Richard Parks, Brown University, Etats-Unis, Jewish Female Networks in German-Occupied Tunisia: Healthy Homemakers to the rescue  
chose lanuage       
( English – French )

 

·         Daniel Lee, l'institut universitaire européen de Florence, Italie, The
Experiences of Jewish Women in Tunisia during the Second World War
chose lanuage       
( English – French )

 

 

·         Nina Lichtenstein, université de Connecticut, Etats-Unis, Minority Narratives of Survival: Sephardic Women Testimonies in the Shoah Foundation Archives chose lanuage        ( English – French )

  

 

4th session

 

Chairman: Jamaa Baida                                                                       /
chose lanuage       
( English – French )

 

·         Ariel Danan, Alliance Israélite Universelle, Les Juifs du Maroc au lendemain du Débarquement américain                       
chose lanuage       
( English – French )

 

·         Michal Ben Yaacov, Efrata College of Education, Israël, Moroccan, European and American Jews Meet - November-December 1942                   
chose lanuage       
( English – French )

 

·         Corrie Berghuis, historien, Pays-Bas, European Jewish refugees and camps in Morocco 1940-1942                        
chose lanuage       
( English – French )

 

·         Yosi Brill, Ben Zvi instetute , Last moments  Personal relations between Jewish leaders and German Officers in the last days of the German occupation in Tunisia                                        
chose lanuage       
(
EnglishFrench )

 

 

 

5th session

chairman: Haim Saadoun, Open University and the Yizchak Ben-Zvi institute                                                                                                                                    ( English – French )

 

 • Joëlle Allouche-Benayoun, CNRS, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL)' Vu d'Algérie: la Seconde Guerre Mondiale dans les récits de vie de Juifs et Juives d'Algérie                                     
  chose lanuage       
  (
  English – French )

 

 • Joëlle Bahloul, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Les juifs d’Algérie, la guerre et la République: les mémoires d’un interne à Teleghma, 1942-1944                                                    
  chose lanuage       
  (
  English – French )

 

 • Nadin Sheilli, l'Université hébraïque de Jérusalem, Les relations entre une famille juive et les institutions communautaires en Tunisie sous l’occupation allemande                                      
  chose lanuage       
  ( English – French )

 

 • Victor Hayoun, directeur de centre de recherche AMIT, Netanya, Israël La problématique de l’identification des victimes juives de la Seconde Guerre Mondiale en Tunisie                                                      
  chose lanuage       
  ( English – French )

 

 

6th session

 

Chairman: Jean-Pierre Azeme                                            
chose lanuage       
( English – French )

 

 • Claude Nataf, historien, président de la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie La situation juridique et politique des Juifs d'Afrique du Nord à la veille de  l'opération Torch                                                       
  chose lanuage       
  ( English – French )

 

 • Anne Grynberg, INALCO, université Paris I-Sorbonne, La confiscation de l’or des Juifs de Djerba : une spoliation spécifique 
  chose lanuage       
  (  English: Part 1 - Part 2  -  French )

 

 • Valérie Assan, chargée de cours à l'Université de Reims Champagne-Ardenne The « Commission of Indigenous Jews from Algeria » (1941-1942)                                                                                              
  chose lanuage       
  ( English – French )

 

7th session

 

Chairman: Claude Nataf                                                        ( English – French )

 

 • Mohammed Kenbib, directeur de recherche à l’Université Mohammed V de Rabat, Maroc, Musulmans, Juifs et Européens au Maroc. De la crise de Munich au débarquement américain, 1938-1941   
  chose lanuage       
  ( English – French )

 

 • Patrick Bernhard, université de Fribourg, Allemagne, Behind the Battle Lines, Italian occupation policy and Anti-Jewish Repression in North Africa, 1941-1943.                                                   
  chose lanuage       
  ( English – French )

 

 • Julie Le Gac, ENS de Cachan, agrégée d’histoire, Exclus de la Libération ? L’armée d’Afrique et les Juifs d’Afrique du Nord  
  chose lanuage       
  ( English – French )

 

 • Petke, Stefan, université de Berlin, centre de recherche de l’antisémitisme

The Deutsch-Arabische Lehrabteilung. Arabic Soldiers within the German Troops in the Battle of Tunisia                   
chose lanuage        
( English – French )

 

 

8th session

 

Chairman: Victor Hayoun                                                      
chose lanuage       
( English – French )

 

 • Daniel Uziel, Yad Vashem, Israël, The Turning Point in North-Africa and Mandatory Palestine                                          
  chose lanuage       
  ( English – French )

 • Costantino Di Sante, Istituto Storico delle Marche, Italie, From the colony to the deportation camp. Detention and deportation of Libyan Jews during the Second World War                                                 
  chose lanuage       
  ( English – French )

 • Antonella Tiburzi, ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti), Italie, Sufferance and destruction of the Jewish community in Libya under the Italian Fascism. From the racial laws to the death camps                           
  chose lanuage       
  ( English – French )

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share
סרטים נוספים של מרכז תיעוד השואה בצפון אפריקה
הקונגרס העולמי למדעי היהדות 2013
70 שנה לשחרור תוניסיה מהכיבוש הגרמני והשקת יומנו של קלמנט הורי
כינוס בינלאומי, יד ושם 2012
מנהיגות והנהגה יהודית בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה
לוחמים יהודים ויהודים מקומיים בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה
כינוס בינלאומי: צפון אפריקה ויהודיה במלחמת העולם השנייה - מחקרים חדשים
עדויות של יוצאי צפון אפריקה על מלחמת העולם השנייה
בין היסטוריה פרטית להיסטוריה ציבורית לפני קום המדינה
מתוניס לאוושוויץ: יום השואה הבינלאומי 2013

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר